Sist oppdatert 2.november 2017:

Knappen Søknadsskjema er nå fjernet, ettersom søknadsfristen er gått ut. Vi takker for alle innmeldte forslag til produksjoner. Svar kan ventes ca 15.mars. Mer detaljert om behandling av søknadene her.

Søknadsfrist 1. november
Frist for å søke til DKS Oslo sitt program 2018/19 er ut dagen 1. november 2017 (Kl 23:59:59). Søknaden sendes elektronisk i Oslo kommunes skjemaportal. Skjemaet er satt opp med mulighet for å laste opp vedlegg. Benytt knappen Søknadsskjema for å starte innsending.

NB! 3 tips: (1) Mellomlagre ofte. (2) For lengre tekst-felt, benytt word e.l. slik at du kan skrive uforstyrret og ikke tenke på stadig å mellomlagre. Så limer du inn når det er klart. (3) Skjemaet kan lagres og lukkes og åpnes igjen for videre utfylling.

Utenlandske artister
Utenlandske artister uten tilgang til ID-porten tar kontakt per e-post til DKS Oslo for alternativ innsending.