Slik melder du på til DKS-produksjoner

Les veiledningen under først. Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss på dks@ude.oslo.kommune.no eller til supporttelefon. 960 91 828.