Visuell kunst
8. – 10. trinn

Vår fremtid – vårt ansvar
Valgfri - Verksted om aktivisme og det å heve stemmen for det du bryr deg om. Meld på flere klasser fra samme skole på samme dag. Påmelding 5. jan.

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  1 t
  Opprigg: 5 min
  Nedrigg: 5 min

 • Annen informasjon

  Trenger projektor og høyttalere for å kunne vise video.

  Del opp i grupper på 4-5 elever i forkant.

I dette verkstedet lærer elevene om aktivisme i vår tid, og hvordan de kan bruke sosiale medier for å promotere kamper som de er opptatt av. De lærer å lage plakater, videoer og hvordan de kan bruke mobilen for å heve stemmen og kjempe for klima, menneskerettigheter eller det som de mener er viktig å sette fokus på.

Forfatter og fotograf Iffit Qureshi forteller kort om seg selv og sitt arbeid med å skildre historiene til folk hun møter. Hun holder en kort introduksjon om hva aktivisme er eller kan være. Elevene deles inn i grupper på 4-5 elever. Iffit leder elevene gjennom utdelte oppgaver, som alle er relevante og tar utgangspunkt i tematikken.

Elevene diskuterer gruppevis, velger tematikk og eget kunstnerisk uttrykk for å svare på oppgaven, eksempelvis å bruke mobilen til å lage film og bilder eller tegne plakater. Til slutt presenterer gruppene resultatet for resten av klassen, og åpner for diskusjon i plenum om tankene bak ideene sine.


Forarbeid

Elevene får mye mer ut av opplegget ved at dere gjør litt i forkant av besøket.

Alternativ 1: Klassen får tilsendt utvalgt materiale fra utstillingen Aktivistene av Iffit Quresshi, enten plakater eller filmklipp med intervjuer. Gå gjennom aktivistprofilene med klassen og diskuter kort i plenum om aktivisme og samfunnsengasjement. Forslag til tidsbruk: 1-2 skoletimer

Alternativ 2: Se dokumentarfilmen I møte med fienden (lenke til tv.nrk.no) av Deeyah Khan ca. 1 uke i forkant av verkstedet. Diskuter temaer fra filmen i plenum. Forslag til tidsbruk: 2 skoletimer


Produsent

Iffit Qureshi

Om utøver

Iffit Qureshi er forfatter, samvittighets-fotograf og foredragsholder. Etter 22. juli-angrepene begynte å dokumentere Oslofolks liv gjennom Facebook-siden Humans of Oslo. Resultatet ble en rekke utstillinger og foredrag, samt boka Oslofolk – Humans of Oslo som ble utgitt høsten 2015. Hun ble tildelt Oslo bys Kunstnerpris i 2017. Hun har holdt flere workshops.

Nettside: www.iffitqfoto.com

Om utstillingen Aktivistene


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Demokrati og medborgerskap, samfunnsfag, historie, norsk