Unge Viken Teater søker kunstnere og kompanier til idéutvikling!

Unge Viken Teater produserer lynferske forestillinger tett informert av sine målgrupper. For å få til dette har vi organisert oss som et utviklingsteater som følger prosjekter fra idé frem til forestilling.

To ganger i året inviterer vi scenekunstnere til idé- og konseptutvikling, manusutvikling og kompetanseutvikling. Les utlysning og søk om idéutvikling her! 

Frist er 15. mai 2020.

FB-video

Foto: Akershus teater