Utviklingsstøtte scenekunst – Akershus DKS

Akershus Teater søker kunstnere og kompanier med forestillingsideer rettet mot barn og unge! Inviterte prosjekter får prøverom, kunstnerisk støtte og tilgang på materialer, teknikk og referansegrupper.

Søknad må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Motivasjon for å spille for den aktuelle målgruppen
  • Presentasjon av kunstnerne
  • Tentativ fremdriftsplan
  • Budsjett

Søknadsfrist til idéutvikling i november 2020: 15. oktober 2019
Gjelder Teater i barnehagen, DKS 1.-4. trinn og DKS 8.-10. trinn med mulighet for premiere i 2021/22

SE HELE UTLYSNINGEN HER

FB-video

Foto: Akershus teater