Utviklingsstøtte scenekunst – Akershus DKS

Akershus Teater søker kunstnere og kompanier med forestillingsideer rettet mot barn og unge! Inviterte prosjekter får prøverom, kunstnerisk støtte og tilgang på materialer, teknikk og referansegrupper.

Søknad må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Motivasjon for å spille for den aktuelle målgruppen
  • Presentasjon av kunstnerne
  • Tentativ fremdriftsplan
  • Budsjett

Søknadsfrist til idéutvikling i november 2019: 4. august 2019
Gjelder Teater i barnehagen og DKS 1.-4. trinn med mulighet for premiere i 2021

Søknadsfrist til idéutvikling i april 2020: 15. oktober 2019
Gjelder Teater i barnehagen og DKS 8.-10. trinn med mulighet for premiere i 2022

SE HELE UTLYSNINGEN HER

Foto: Akershus teater