Vi søker kritiker- og juryklasser til Uprisen 2022

Sammen med Brageprisen og Kulturdepartementets barnebokpriser er Uprisen noe av det gjeveste en forfatter kan motta.

Uprisen – årets ungdomsbok – er Norges eneste litteraturpris hvor ungdom selv kårer beste ungdomsbok. Over 1000 ungdommer er involvert i kåringen. Høsten 2021 kan inntil tre klasser, eller et helt 8. eller 9.trinn i Osloskolen være kritikerlasser og si sin mening om hvilke av årets bøker de mener er gode eller dårlige.

Klassen får tilsendt 15 av årets ungdomsbøker som elevene skal lese og anmelde i løpet av høstsemesteret. Elevenes tekster lastes opp på Uprisen.no. Det er disse anmeldelsene som danner grunnlaget for hvilke fem bøker som blir nominerte som kandidater til å vinne Uprisen 2022.

Vil dere være med og bestemme hvem av de fem nominerte som får Uprisen 2022?

Osloskolen deltar med et helt trinn i kåringen av neste års Uprisvinner. Et helt 9.trinn ved en skole i Oslo har altså mulighet for å være med på å bestemme hvem som får Uprisen under Litteraturfestivalen på Lillehammer våren 2022.

Juryklassene får tilsendt de fem nominerte bøkene og skal i løpet av vårsemesteret nærlese og diskutere seg fram til sin favoritt. Under Litteraturfestivalen på Lillehammer møtes representanter for alle juryklassene fra hele landet i en storjury. Bak lukkede dører diskuterer storjuryen seg fram til en vinner.

Se Uprisens hjemmesider for mer informasjon om å delta som kritikerklasse eller juryklasse.

Dersom dette frister, send en kortfattet søknad til dks@ude.oslo.kommune.no innen 17. mai 2021.