• Foto: Halvard Grimnes Haga

 • Foto: Halvard Grimnes Haga

 • Foto: Halvard Grimnes Haga

 • Foto: Halvard Grimnes Haga

Scenekunst
8. – Vg3. trinn

UPOLERT – Er vi snart ved grensen?
Valgfri produksjon - Fortellerforestilling

«Jeg hadde bare en padleåre. Gummibåten gikk ikke rett fram, bare rundt og rundt. Jeg så bare bølger, og langt borte hørte vi helikopterne»

UPOLERT – er vi snart ved grensen? er fortellinger fra levd liv, fortalt av de som var der da det skjedde. Det handler om farefulle reiser, et fremmed land, en usikker fremtid og det å være ung afghaner i Norge.

UPOLERT er et fortellerprosjekt der unge norsk-afghanere forteller fra livene sine på scenen. Prosjektet startet opp i 2014 etter initiativ fra Afghanistankomitteen og Fortellerfestivalen. Siden den gang har vi laget flere forestillinger og stått på en rekke scener.

Våre fortellere er erfarne formidlere av egne livshistorier. Vi øver og jobber fortellerteknisk, men vi bearbeider ikke historiene så mye at de avviker fra den opprinnelige hendelsen. Fortellingene er upolerte og ekte, og samtidig lett tilgjengelige for publikum. Vi vil gi elevene et møte med historiene bak avisoverskriftene, bidra til refleksjon om hva flukt kan være, hvordan det er å stå mellom to kulturer, og drøfte spørsmål om integrering og identitet. Overordnet ønsker vi å bidra til respekt, kjennskap og kunnskap om hverandres ulikheter.

Rett etter forestillingen legger vi opp til samtale med publikum. Vi ønsker dialog, spørsmål og refleksjoner velkommen, det hele tilrettelegges av oss.


Om utøverne
I Gymsalen på Sentralen møter dere tre fortellere. To norsk-afghanere og en profesjonell forteller. Hovedfortellerne er mellom 20 og 30 år og er studenter eller har arbeid. De har lang erfaring som fortellere og har stått på flere scener med UPOLERT.

Ali Jan Ansari, forteller
Jomaa Nazari, forteller
Javid Soltani, forteller
Sogra Soltani, forteller
Liv Marie Skaare Baden, forteller/manus/ regi
Marianne Sundal, forteller/manus
Lise Forfang Grimnes, manus
Peter Baden, komponist

Produsent
UPOLERT


Før og etter 
Undervisningsopplegg utviklet i samarbeid med Afghanistankomiteen:
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/61b158d00ac47aefa4ef23b84a615825/upolert/index.html

Undervisningsopplegg utviklet av DKS Oslo:
Ungdomsskole: https://dks.osloskolen.no/upolertopplegg/
VGS: https://dks.osloskolen.no/upolerstoppleggvgs/

UPOLERT på Facebook

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  U. trinn:
  KRLE
  Samfunnsfag
  Norsk
  Demokrati i praksis
  Innsats for andre
  Internasjonalt samarbeid
  Sal og scene

  VGS:
  norsk
  samfunnsfag
  religion
  etikk
  filosofi
  psykologi
  studiespesialisering
  musikk, dans og drama
  helse- og oppvekstfag