Scenekunst
Vg1. – Vg3. trinn

UPOLERT – Er vi snart ved grensen? 2017/18
Valgfri produksjon - Fortellerforestilling

«Jeg hadde bare en padleåre. Gummibåten gikk ikke rett fram, bare rundt og rundt. Jeg så bare bølger, og langt borte hørte vi helikopterne»

UPOLERT – afghanske drømmer er fortellinger fra levd liv, fortalt av de som var der da det skjedde. Det handler om farefulle reiser, et fremmed land, en usikker fremtid og det å være ung afghaner i Norge.

UPOLERT er et fortellerprosjekt der unge norsk-afghanere forteller fra livene sine på scenen. Prosjektet startet opp i 2014 etter initiativ fra Afghanistankommitteen og Fortellerfestivalen. Siden den gang har vi laget flere forestillinger og stått på en rekke scener.

Våre fortellere er erfarne formidlere av egne livshistorier. Vi øver og jobber fortellerteknisk, men vi bearbeider ikke historiene så mye at de avviker fra den opprinnelige hendelsen. Fortellingene er upolerte og ekte, og samtidig lett tilgjengelige for publikum. Vi vil gi elevene et møte med historiene bak avisoverskriftene, bidra til refleksjon om hva flukt kan være, hvordan det er å stå mellom to kulturer, og drøfte spørsmål om intergrering og identitet. Overordnet ønsker vi å bidra til respekt, kjennskap og kunnskap om hverandres ulikheter.

Rett etter forestillingen, legger vi opp til samtale med publikum. Vi ønsker dialog, spørsmål og refleksjoner velkommen, og det hele fasiliteres av oss.


Om utøver
I Hvelvet på Sentralen møter dere tre fortellere. To norsk-afghanere og en profesjonell forteller. Hovedfortellerne er mellom 20 og 30 år og er studenter eller har arbeid. De har lang erfaring og har stått på flere scener med UPOLERT.

Mustafa Rahimi, forteller
Yæhya Najafizada, forteller
Sogra Soltani, forteller
Jomaa Nazari, forteller
Liv Marie Skaare Baden, forteller/regi
Kristine Haugland, forteller/manus
Lise Forfang Grimnes, manus/regi

Produsent
UPOLERT


Før og etter 
UPOLERT på Facebook

Skolene vil få tildelt et hefte til forarbeid som klassene bør benytte seg av før forestillingen.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet