Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål e.a. Og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en russers i undervisningen for læreren. 

Upolert VGS

Ny i et fremmed land

Mål

 • Reflektere over det å være ny i et fremmed land
 • Sette ord på tanker og assosiasjoner rundt et bilde
 • Gjenfortelle en historie ved hjelp av tidslinje
 • Uttrykke tanker og følelser gjennom tegninger og bilder

Før

1, Reflektere over det å være ny i et fremmed land. Start med å se filmen bak lenken:

https://www.nrk.no/skole/?mediaId=20707&page=search&q=ny%20i%20norge

Oppgave: Se for deg at det er du er ny i et fremmed land. Nevn tre ting som du mener er viktige for deg i denne situasjonen, og forklar kort hvorfor:

1.
2.
3.

2. Skrive ned tanker og assosiasjoner knyttet til bilder. Se på de tre bildene bak lenkene:

Oppgave: Skriv noen stikkord til hvert av dem om hva de får deg til å tenke på

Under:

Se forestillingen med de to oppgavene i etterarbeidet under i bakhodet.

Etter:

Oppgave 1: Lage tidslinjer basert på henholdsvis en av historiene i forestillingen, og eget liv.

 • Beskriv historien til en av fortellerne i forestillingen i en tidslinje.
 • I tidslinjen kan du bruke tegninger og/eller bilder du finner på Internett.

Oppgave 2: Beskriv historien om ditt liv i en tidslinje, som over.

Refleksjon

Påvirket forestillingen deg på noen måte? Forklar.

Flukten og drømmen

Mål

 • Kunne litt om begreper knyttet til flukt og flyktningsituasjonen i verden i dag
 • Kunne reflektere over hva en flyktning kan være
 • Kunne stille spørsmål og å gå i dialog med utøverne

Før

Oppgave 1: Forventningsskjema – kryss av

Påstand Rett Galt
En politisk flyktning liker ikke politikk
En mindreårig flyktning kan ikke bli sendt tilbake[1] dit han eller hun flykta fra
Det er altfor mange flyktninger i Norge
Staten Norge jobber for at landet skal være et mindre populært sted å flykte til[2]
For å flykte må du frykte et eller annet der du flykter fra
En asylsøker[3] er alltid en flyktning
Over 20 millioner mennesker er på flukt i verden akkurat nå[4]
En flyktning er en ressurs

Samtal med sidemannen

Lenkeinfo:
[1] http://www.aftenposten.no/norge/Norge-vil-sende-afghanske-gutter-til-barnehjem-i-Kabul-Afghanistan-er-positiv-9915b.html
[2] http://www.t-a.no/nyheter/2015/11/07/Vil-%C2%ABskremme%C2%BB-flyktninger-bort-fra-Norge-11782312.ece
[3] http://www.fn.no/Tema/Flyktninger/Viktige-begreper-om-flyktninger-og-asyl
[4] http://www.fn.no/Tema/Flyktninger/Flyktningsituasjonen-i-verden

Oppgave 2: Skriv en kort historie utfra den gitte tittelen (10 min). Historien om en typisk flyktning

Oppgave 3: Se filmsnutten om Manis flukt på NRK: #min flukt[1] og de første to minuttene i Leo Ajkic’ Flukt[2] og svar på spørsmålene under:

 • Beskriv Manis flukt kort
 • Hva er likt og hva er ulikt i Manis og Leos fortelling?
 • Hvordan skiller deres fortellinger seg fra den du skreiv ovenfor? Hva er likt/ulikt?
 • Hvorfor tror du fortellingene er så like/ulike?
 • Finnes det en typisk flyktning/flyktningefortelling, slik du ser det? Begrunn

Samtal med lærer

Lenkeinfo:
[1] https://www.nrk.no/minflukt/?play=178474
[2] https://tv.nrk.no/serie/flukt/KMTE30002116/sesong-1/episode-1

Oppgave 4: Skriv et refleksjonsnotat.

Dette sier en av utøverne selv i produksjonen dere skal oppleve: «Jeg hadde bare en padleåre. Gummibåten gikk ikke rett fram, bare rundt og rundt. Jeg så bare bølger, og langt borte hørte vi helikoptrene» UPOLERT – afghanske drømmer er fortellinger fra levd liv, fortalt av de som var der da det skjedde. Det handler om farefulle reiser, et fremmed land, en usikker fremtid og det å være ung afghaner i Norge. Svar og reflekter over spørsmålene under.

 • Hva tror du blir mest spennende å høre om: farefulle reiser, et fremmed land, en usikker fremtid eller det å være ung afghaner i Norge?
 • Hvorfor?
 • Skriv minst tre spørsmål tror du kan finne på å lure på i samtalen etter forestillingen?
  1.
  2.
  3.

Sammenlign spørsmålene dine med sidemannen

Under

Still spørsmål som passer i samtalen etter forestillingen.

Etter

Skriv et refleksjonsnotat, eller eventuelt en lengre fortelling.

 • Hva var mest spennende å høre om?
 • Hvorfor?
 • Har gjort deg noen nye tanker eller erfaringer i møtet med Upolert – afghanske drømmer?
 • Er det noe fra det du erfarte som du kommer til å ta med deg videre i livet?
 • Hvorfor?

Samtal med lærer eller sidemannen

Ekstra-oppgave

Fullfør en av fortellingene du har jobbet med/lyttet til i løpet av arbeidet med denne planen. Tema: Flukt/drømmer. Overskrift velger du selv.

Få vurdering fra lærer. Et aktuelt vurderingskriterium kan være å få til et høydepunkt/vendepunkt.

Foto: Halvard Grimnes Haga