• Foto: Kunstnernes hus

  UKS parole 2019

 • Foto: Kunstnernes hus

  UKS fane

 • Foto: Kunstnernes hus

  Livmor laget av Elsebet Rahlff Livmor fra 1977

 • Foto: Kunstnernes hus

  Elevbesøk på Kunstnernes hus

Visuell kunst
Vg1. – Vg3. trinn

Unge samfunn
Valgfri produksjon - omvisning og verksted på Kunstnernes Hus

 • Hvor
  Kunstnernes Hus
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  2 t
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon

Hvordan og hvorfor organiserer vi oss i et demokratisk samfunn, og hvordan få politisk gjennomslag?

Med utgangspunkt i disse spørsmålene får elevene en kombinasjon av omvisning i utstillingen – om hvordan unge kunstnere har organisert seg og påvirket kunsten og kulturpolitikken i 100 år – og et praktisk verksted om hvordan unge kan organisere seg, hva en politisk organisasjon er og hvordan den kan øve innflytelse i samfunnet? Omvisningen og workshop ledes av kunstnere fra UKS samt Kunstnernes Hus omvisere.

UKS ble stiftet av kunstnere, for kunstnere i 1921, og er fortsatt en vesentlig pådriver for å bedre kunstnernes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser. Utstillingen «100 ÅRS SAMLIV» på Kunstnernes Hus og formidlingen av denne har som mål å sette den unge, samtidskunsten, før og i dag, på kartet blant den brede kulturoffentligheten – også barn og unge.

I omvisningen får elevene innsyn i kunstneryrket gjennom 100 år– et myteomspunnet yrke som barn og unge ofte blir frarådet å forfølge. De vil også få kjennskap til hvordan kunstnere har organisert seg og aksjonert opp gjennom årene, som den UKS ledete Kunstneraksjonen, som i 1974 pakket inn offentlige skulpturer over hele landet og førte til etableringen av økonomiske støtteordninger for kunstnere. I utstillingen får elevene dialogbaserte oppgaver der de gruppevis skal identifisere og synliggjøre samfunnsengasjement i kunsten. I verkstedet skal elevene i dialog konstituere en politisk mikroorganisasjon og lage paroler for en aksjon. I forlengelsen av dette får de utforme plakater og bannere og iscenesette et fotografi som forteller om dette samarbeidet.

https://kunstnerneshus.no

https://kunstnerneshus.no/om-oss/historie


Om kunstner

Steffen Håndlykken og Ina Hagen er unge utøvende kunstnere. De vil legge til rette for at elevene får unike innblikk i kunstneres måter å arbeide på, samt innsyn bak kulissene i UKS mangeårige engasjement for kunsten som en grunnstein i et åpent, demokratisk og mangfoldig samfunn. Med seg har dem Helle Silje Holm og Thora Dolven Balke som er aktive i kunstnere.

https://www.uks.no

https://www.uks.no/uks-union/

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet