Kritikerklasse søkes til U-prisen 2019!

Utdanningsetaten/ Den kulturelle skolesekken og Foreningen !Les har inngått et 3-årig samarbeid. Dette gir 9. klassinger i Osloskolen mulighet til å melde seg som kritikere for U-prisen. Første kritikerklasse velges ut i oktober.

U-prisen er en nasjonal litteraturpris som deles ut årlig. En 9. klasse i Oslo har altså mulighet til å være med å bestemme hvem som blir den heldige vinner. Syv klasser på 9.trinn, valgt fra hele landet, utgjør juryen. Juryklassene starter arbeidet i februar og avslutter det på Lillehammer i slutten av mai.

Dersom du og klassen din ønsker å delta, kan det være en god idé å planlegge hvordan dette kan inngå i årsplanen for norskfaget allerede nå. I løpet av høsten nomineres fem bøker, kandidater, til prisen. Klassen får tilsendt gratis leseeksemplar av de fem nominerte bøkene i januar. Klassene får oppnevnt en kritikerfadder. Kritikeren kommer på tre besøk i klassen og veileder klassen i hvordan litteratur skal vurderes. Klassene som deltar forplikter seg også til å stille med to forberedte elever, som skal forsvare sine vurderinger, på storjurymøtet på Lillehammer. Storjurymøtet kårer vinneren av U-prisen. Du kan ta med hele klassen til Lillehammer. Alle utgifter bortsett fra reisekostnader dekkes. Å delta i juryarbeidet innebærer også at du som har ansvaret for klassen deltar på et oppstartseminar i Oslo i januar/februar.

Klassen som ønsker å delta, forplikter seg til:

  • å motta en kritikerfadder tre ganger
  • lese og vurdere fem bøker
  • å stille med to forberedte elever til storjurymøtet under Litteraturfestivalen på Lillehammer
  • at klassens norsklærer deltar i et oppstartseminar i Oslo.

Dersom dette frister, send en kortfattet søknad til dks@ude.oslo.kommune.no, der du begrunner hvorfor nettopp din klasse skal være juryklasse for U-prisen 2019. Fristen er 1. oktober. Se i øvrig Foreningen !Les sine hjemmesider.