Kulturarv
8. – Vg3. trinn

Typisk dem! – elevenes valg
Valgfri produksjon - Omvisning og verksted på Interkulturelt Museum

Hva er egentlig fordommer? Hvorfor og hvordan kategoriserer vi ting og mennesker? Gjennom humor, kunst og interaktivitet oppfordrer vi elevene til å dissekere og dele egne fordommer. Nettopp ved å avdekke våre egne fordommer, kan vi ta tak i dem og gjøre noe med dem.

Vi inviterer elever fra 8. trinn til vg3 til å bli med på å dissekere, forstå og bekjempe fordommer, urettmessig kategorisering, stigmatisering, ekskludering og rasisme. Vi oppfordrer elevene til ikke bare å se og lytte, men aktivt å utforske, diskutere og jobbe med problemstillingene vi reiser.

Omvisningen er tredelt. Det blir først en felles introduksjon og inndeling av elevene i ulike grupper for å understreke hvordan vi kategoriserer og grupperer mennesker rundt oss. Deretter blir det en midtfase hvor elevene utforsker utstillingen og jobber sammen i grupper der de skal velge ut en av fordommene sine. De finner et bilde av fordommen på mobilen sin, bildet skannes i installasjonen «The Extracteur» og skrives ut. Bildet henges deretter opp i utstillingens kunstverk The anatomy of prejudice eller «Fordomsskauen», laget av kunstneren Thierry Geoffrey Colonel. Til slutt blir det en avsluttende samling med gjennomgang av elevenes bidrag samt framføring av refleksjoner i felleskap.


Les mer om utsillingen her:
Interkulturelt museum – Typisk dem!


Medvirkende

Gazi Özcan, fagansvarlig for utstillingen og formidlingsansvarlig

Marte Marie Ofstad, formidler


Produsent

Interkulturelt museum v/Gazi Özcan

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Samfunnsfag
  KRLE
  Demokrati i praksis
  Levende kulturarv
  Medier og informasjon
  Teknologi i praksis