• Foto: Fredrik Birkelund, Oslo museum

  • Foto: Fredrik Birkelund, Oslo museum

  • Foto: Fredrik Birkelund, Oslo museum

Kulturarv
8. – Vg3. trinn

Typisk dem!
Valgfri produksjon - Omvisning og verksted om fordommer på Interkulturelt Museum

Hva er egentlig fordommer? Hvorfor og hvordan kategoriserer vi mennesker? Gjennom humor, kunst og interaktivitet inviteres elevene til å undersøke egne og andres fordommer og komme med forslag til hvordan de kan bekjempes.

Omvisningen varer ca 90 min. og er delt inn i tre deler:

  1. Velkomst og introduksjon til temaet ved museets omviser. Innledningen avsluttes med en øvelse der elevene deles inn i grupper basert på ulike kriterier. Øvelsen demonstrerer hvordan vi kategoriserer mennesker rundt oss og hvor raske vi er til å tillegge hverandre egenskaper basert på gruppetilhørighet. Ca. 30 min.
  2. Midtfase der elevene utforsker utstillingen fritt. Ca. 25 min.
  3. Gruppearbeid der elevene skal finne en fordom de opplever som relevant, og analysere denne. Fordommen de velger skal illustreres med et bilde på en mobiltelefon, som så skannes og skrives ut på et A4-ark som elevene datostempler og påfører sine kommentarer på med en tusj. Bidragene diskuteres i plenum avslutningsvis. Ca. 35 min.

Etter besøket blir bidragene fra gruppearbeidet skannet på ny for arkivering for ettertiden. Det innsamlede materialet fra utstillingen blir en del av Oslo museums samling. Etter skanning henges originalene opp i utstillingen som et bidrag til installasjonen Anatomy of Prejudice, et konsept som er utviklet av kunstneren Thierry Geoffrey/Colonel.

NB! Omvisningen fungerer best når læreren har snakket med elevene om fordommer på forhånd, og vist dem YouTube-filmene vi anbefaler som del av forarbeidet.


Medvirkende

Marte Marie Ofstad, museumspedagog

Anders Bettum, faglig ansvarlig

Produsent

Interkulturelt museum


Før og etter

Etterarbeid gis på oppfordring.

Les mer om utstillingen her: Interkulturelt museum – Typisk dem!

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Samfunnsfag, norsk, KRLE, demokrati og medborgerskap