• Foto: Tale Hendnes

 • Foto: Tale Hendnes

 • Foto: Tale Hendnes

Scenekunst
1. – 3. trinn

Tumble in the Jungle
Valgfri produksjon - dans

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 60 elever

 • Hvor lenge

  40 min
  Opprigg: 2 t
  Nedrigg: 1 t

 • Annen informasjon

  Blending
  Ja

  Bærehjelp
  Ja

En visuell og sanselig forestilling for barn med fokus på fellesskap, humor og anerkjennelse.

På scenen møter vi to dansere og en døv musiker. Vi følger deres oppdagelsesferd gjennom absurde humoristiske og poetiske tablåer. Tumble in the Jungle er laget for alle og er spesielt tilpasset hørselshemmede og døve barn, en gruppe som har lite tilgang til tilpasset dansekunst. Vi anbefaler derfor spesielt forestillinga til grupper/klasser som har elever med hørselsutfordringer som ønsker en samlende opplevelse for alle.

NB! Kompaniet kan spille 2 forestillinger på samme skole for totalt 120 elever. Vi oppfordrer dere til å melde på minimum 3 klasser, slik at vi får utnyttet kapasiteten best mulig.

Medvirkende på turné:

Dansere: Julie Moviken Mikael Rønne
Musiker/aktør: Rita Lindanger
Lysdesigner: Daniel Kolstad Gimle


Om utøver
Inger Cecilie Bertrán de Lis er kunstnerisk leder koreograf og regissør for ICB Produksjoner som er basert i Oslo. ICB Produksjoner har primært fokus på å skape forestillinger for barn og unge. Bertrán de Lis arbeider ut fra forskjellige temaer som hun ønsker å belyse gjennom forestillingene sine ved bruk av teatralske elementer. Forestillingene er tverrkunstneriske der både det visuelle og auditive er likestilt i sceniske tablåer som er stemningsskapende, energifylte, og poetiske.

Produsent
Inger Cecilie Bertrán de Lis


Merknad om rom
Minimum 10 m. bredde og 8 m. dybde. Lokalet må kunne blendes.

Publikumsplassering
Publikum sitter på tre soner i scenografien, noen på gulvet på puter og andre på stoler/benker. Skolen må stille med ca 30 stoler eller 12 benker, avhengig av antall publikum.

Relevante lenker
www.icbproductions.com
https://youtu.be/N8qMxNAqy-E
https://youtu.be/p4mhQ7qwycM

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet