• Foto: Tale Hendnes

 • Foto: Tale Hendnes

 • Foto: Tale Hendnes

Scenekunst
8. – 10. trinn

Tro og overbevisning
8. - 10. fast produksjon. Hvor langt? Hvor mye? For hva? For hvem? Hvor langt er jeg villig til å strekke meg for det jeg synes er viktig? Jeg har et hemmelig våpen – jeg kan kle på meg overbevisningen …

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 60 elever

 • Hvor lenge

  1 t
  Opprigg: 1 t
  Nedrigg: 1 t

 • Annen informasjon

  Scene / gulvplass: minimum 6 x 5 m.
  Større eller andre mål, f.eks.: 8 x 6 m. fungerer også godt.

  Forestillingen fungerer best i et intimt og lukket rom (eks: bibliotek, samlingssal, aula, gymsal, stort klasserom, amfi) hvor publikum sitter på flere nivåer (amfi). Det er ønskelig at publikum ser gulvet på scenen godt, da mandlene på gulvet utgjør en essensiell del av forestillingen.

  Det brukes mandler som en del av forestillingen. (NB: eventuelle allergier).

Hvor langt? Hvor mye? For hva? For hvem? Hvor langt er jeg villig til å strekke meg for det jeg synes er viktig? Jeg har et hemmelig våpen – jeg kan kle på meg overbevisningen …

Å tro. Å være overbevist. Å ha noe å holde seg til, som gir mening, i en tilværelse som er i konstant endring, er grunnleggende for mennesket. Selve følelsen av å tro på noe – være overbevist om noe – er universal. Hva vi holder fast ved og hva som gir oss mening, hvorfor og hvordan, er individuelt.

Tro og overbevisning er en forestilling som tar utgangspunkt i hvor stor plass en eneste tanke eller idé kan ta i menneskesinnet – i menneskekroppen. Det handler om det universelle behovet for å tro på noe eller noen, og om hvordan vi stadig prøver å finne ut av hva som gir oss mening. Det handler også om hvordan en idé kan ta fullstendig overhånd.

Med Tro og overbevisning, dans og tekst som scenisk uttrykksform inviterer Vik Bratvold til et rom med hundrevis av mandler, mange spørsmål, små og store tanker.

Velkommen til en tankevekkende forestilling!

Publikumsplassering
Publikum sitter på flere nivåer (amfi) i en slak halvsirkel, hvor noen sitter på gulvet på matter / puter, benker, stoler osv.

Lenker
www.christinevikbratvold.com/troogoverbevisning.html
https://vimeo.com/263929692

Utøver
Christine Vik Bratvold: Idé, tekst, koreografi, utøvelse.
Christine Vik Bratvold: Dansekunstner utdannet v/ Balettakademien (SE). Hun har skapt forestillingen: «Tro og overbevisning» og arbeider nå med: «h» (om havet), hvor møtet mellom dans, tekst og objekt står sentralt. Hun arbeider med flere kunstnere i det frie dans- og scenekunstfeltet og i TekstLab

Produsent: TekstLab

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet