Tilskuddsordninger og tilpasning til smittevern

Både Kulturrådet og Scenekunstbruket har lansert tilskuddsordninger som skal bidra til å utvikle, videreutvikle og tilpasse kulturproduksjoner til en situasjon med strengere smittevern enn normalt.