• Foto: Beate Kjørselvik

    Norsk Maritimt Museum

  • Foto: Wågsås

  • Foto: Berhard Færøyvik

    Norsk Maritimt Museum

Kulturarv
3. – 7. trinn

Tiden er en båt som aldri legger til
Påmelding fra 5. januar. Valgfri produksjon -omvising på Maritimt museum.

Båten er utgangspunktet for vår historie om sjøsamene. Opplev hvordan samenes nærhet til landskapet og naturressursene har formet deres kultur. Bli kjent med sjøsamiske myter, språk og sang og prøv selv samisk håndverk.

Vi samler elevene rundt tradisjonsbåtene. Hva forteller båtene om kystkultur, sted og handel og hvorfor var båten så viktig? På hvilke måter har sjøsamene har satt spor i kulturlandskapet og tatt i bruk viktige handelsruter og naturresurser? For hva skjer egentlig når næringsgrunnlaget blir truet, som for eksempel med utbygging av Altavassdraget og gruvaevfall i Repparfjorden.

Elevene får prøve seg i Doudji (samisk håndverk) med små arbeider iblant annet i skinn, horn, ull. Arbeidene får barna med seg hjem.

Myte, språk og sang er viktige elementer i samisk kultur og vår formidler tar elevene med inn i den samiske tilblivelsesfortellingen. Rundt «bålet» samles vi med joik og språk. og samtaler videre om kultur og utnyttelse av naturen. Barna får lære viktige ord på samisk,som «Fisk», «båt» og benevne noen viktige redskaper som er typisk for mennesket som levde og virket på havet og ved kysten.

https://marmuseum.no/


Om utøverne

Tradisjonshåndverker og formidlingsansvarlig ved Norsk Maritimt.

Museum sammen med tradisjonsbærer og formidler Knut Olav Wågsås.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet