Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv, og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Stumfilmkonsert, 8. trinn

Under følger flere opplegg knyttet til forskjellig fag, med utgangspunkt i den faste produksjonen Stumfilmkonsert. Benytt eventuelt oppgavene som eksempler på hvordan du kan utarbeide egne opplegg knyttet til annen produksjon som dine elever skal oppleve.