Visuell kunst
8. – Vg3. trinn

Sterke farger og undertoner på Samisk Hus
Kunstnermøte og verksted

 • Hvor
  Samisk Hus
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  2 t 30 min
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon

  Ta med malefrakk

 • Kontakt utøver

  Maria F. Warsinska-Varsi
  maria.varsi@samiskhus.no
  mobil 90954891

Blant alt det Samisk Hus har å by på av kunst, kultur, tradisjon og opplysing, er Anders Sunna sitt veggmaleri noe av det første og største du møter. Et veggmaleri med mange farger, former, undertoner og politisk brodd. Lengre inn i lokalene rigger Maria F. Warsinska-Varsi til for et verksted.

Ta med klassen din til Samisk Hus for et møte med billedkunstner Anders Sunna og veggmaleriet hans. Bildet strekker seg over hele den ene veggen og byr på en estetisk fargerik opplevelse full av symbolikk, fortellinger om samisk kulturhistorie, og kritiske spørsmål til samfunnets behandling av den samiske urbefolkningen. Etter dialogen med Anders Aunna om veggmaleriet, vil Maria F. Warsinska-Varsi og Anders Sunna sette elevene i gang i et maleverksted. Elevene skal få male i stort format, inspirert av samtalen om veggmaleriet. Warsinska-Varsi vil veilede og hjelpe elevene i verkstedet.

Sunnas arbeid har fått mye oppmerksomhet i de nordiske land de siste årene og han har skapt økt oppmerksomhet rundt samiske saker. Samtidig har dette gitt samiske urbane ungdommer økt selvtillit og identitetsfølelse.

Praktisk:

 • Elevene ankommer, og får møte Anders Sunna, ca. 50 minutter
 • Ca. 10 minutter pause / overgang til verksted
 • Maleverksted, ca. 1,5 time

OBS! Ta med malefrakk!

For oppgaver til for-/etterarbeid se  denne digitale læringsressursen.  Oppgavene er knyttet til heftet Vi er samer som klassen får utdelt.


Om utøver

Anders Sunna en billedkunstner som uttrykker seg for det meste gjennom malerier, grafitti, collage og trykk, men også installasjon. Hans kunst er gjerne svært fargerik. Tematisk beveger Sunna seg i et politisk landskap, og setter et kritisk fokus på hvordan både samtiden og fortiden behandler og har behandlet samer og samisk kultur.

Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi er koordinator på Samisk Hus. Hun er journalist, fotograf og filmregissør, og har vært filmlærer og kulturskolerektor. Hun har arbeidet som filmkonsulent ved NFI og mentor ved det Internasjonale Samiske Filmsenteret i Kautokeino. Warsinska- Varsi har arbeidet i mange år med menneskerettigheter og hun har vunnet både norske og internasjonale priser for sine kort- og dokumentarfilmer.


Produsent

Opplegget er utviklet av DKS Oslo i samarbeid med Samisk Hus


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Samfunn, historie, kunst og håndverk, urbefolkning