• Foto: Ekebergparken 2017

 • Foto: Ekebergparken 2017

 • Foto: Ekebergparken 2017

 • Foto: Ekebergparken 2017

Kulturarv
1. – 4. trinn

Steinalderliv på Ekeberg
Valgfri produksjon - spennende dag ute med omvisning og verksted

 • Hvor
  Ekebergparken
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  2 t 30 min
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon

  Kle dere etter værforholdene. Opplegget foregår utendørs.

På Ekeberg finnes spor etter steinaldermennesker som er opptil 10.000 år gamle. Bli med på en spennende dag ute i naturen med en unik mulighet for aktiv læring.

Dagen starter med den arkeologiske samlingen i parkens museum. Her ser vi på redskaper fra den eldre og yngre steinalder mens vi forteller om bruksområder og livet i steinalderen.

Turen går så til Ekebergsletta, hvor havnivået nådde helt opp til dagens slette og hvor de første steinaldermenneskene bosatte seg for 10 000 år siden. På veien nedover i parken ser vi flere spor menneskene før oss har etterlatt i landskapet. Ved Ekebergparken ligger et av Oslos viktigste kulturminner; en 7000 år gamle veide-helleristningen. Vi undersøker helleristningen med elevene og forteller om motivene og teoriene for hva arkeologer tror er meningen og bakgrunnen for steinaldermenneskenes kunst.

Besøket i parken avsluttes med verksted i steinaldercampen der elevene gjenskaper periodens kunst og håndverk, inspirert av det de har lært.

Lærerne oppfordres til å delta aktivt med elevene.


Om utøver
Gjennomføringen besørges av Ekebergparkens erfarne formidlere som består av en gruppe lærere, kunstnere og kunsthistorikere.


Produsent
Ekebergparken

I samarbeid med
Byantikvaren


Før og etter
www.ekebergparken.com/nb/formidling 

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Samfunnsfag, kunst og håndverk, tema steinalder og arkeologi