• Foto: Ekebergparken 2017

 • Foto: Ekebergparken 2017

 • Foto: Ekebergparken 2017

 • Foto: Ekebergparken 2017

Kulturarv
1. – 4. trinn

Steinalderliv på Ekeberg
Valgfri produksjon - Utedag med omvisning og verksted i Ekebergparken

 • Hvor
  Ekebergparken
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  2 t 45 min
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon

  Hele opplegget foregår utendørs, så kle dere godt og riktig i forhold til vær og temperatur.

På Ekeberg finnes spor etter steinaldermennesker som er opptil 10.000 år gamle. Bli med på en spennende dag ute i naturen med en unik mulighet for aktiv læring.

Dagen starter med den arkeologiske samlingen i parkens museum. Her ser vi på redskaper fra den eldre og yngre steinalder mens vi forteller om bruksområder og livet i steinalderen.

Ved Ekebergparken ligger et av Oslos viktigste kulturminner; en 7000 år gammel veide-helleristning. Vi undersøker helleristningen med elevene og forteller om motivene og teoriene for hva arkeologer tror er meningen og bakgrunnen for steinaldermenneskenes kunst.

Turen går så mot Ekebergsletta, hvor havnivået nådde helt opp til dagens slette, og hvor de første steinaldermenneskene bosatte seg for 10 000 år siden. På veien oppover i parken ser vi flere spor menneskene før oss har etterlatt i landskapet.

Etter omvisningen går gruppen til verkstedet i vår steinaldercamp hvor de får gjenskape periodens kunst og håndverk. Her får elevene møte flintsmeden Morten Kutschera som viser hvordan folk i steinalderen lagde redskaper av materialer de hentet fra naturen. Elevene får også selv hogge redskaper i flint.

Lærerne oppfordres til å delta aktivt med elevene.


Gruppe 1
09.30-10.30 Omvisning
10.30-11.00 Mat
11.00-12.15 Verksted

Gruppe  2
11.00-12.00 Omvisning
12.00-12.30 Mat
12.30-13.45 Verksted


Om utøver
Morten Kutschera er flintsmed og ekspert i eksperimentell arkeologi. Han arbeider til daglig med førhistorisk håndverk og kulturhistorisk formidling.

Ekebergparkens formidlere er utdannet kunstnere, kunsthistorikere, pedagoger og arkeologer.


Produsent
Ekebergparken

I samarbeid med
Byantikvaren


Før og etter
www.ekebergparken.com/nb/formidling
Videosnutt om opplegget  Laget av Christian Dahle/Ekebergparken 2017.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Samfunnsfag, kunst og håndverk, tema steinalder og arkeologi