• Foto: Bjørn Leirvik

 • Foto: Bjørn Leirvik

 • Foto: Bjørn Leirvik

 • Foto: Bjørn Leirvik

Scenekunst
1. – 4. trinn

Staaloe – Å bekjempe kjempene
Valgfri produksjon - fortellerteater på skolen

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 90 elever

 • Hvor lenge

  45 min
  Opprigg: 1 t 30 min
  Nedrigg: 1 t

 • Annen informasjon

  Rom: Sceneplass 2,5 m dybde og 3,5 m bredde

  Publikum plassering: Halvsirkel eller amfi bygget med puter foran, så benker og så stoler

 • Kontakt utøver

  Produksjonsleder: Leammuid Biret Ràvdnà. Tlf. 941 76 440. e-post: biret@asteatere.no

Fortellerteater om en liten samejente må bekjempe den store, sterke Staaloe og hans kone Rovtehke som er blodtørstig og farlig. Rovtehke har et langt jernrør som hun bruker å suge livet av folk. Derfor må samejenta være både lur og forsiktig.

Velkommen til vårt andre fortellerteater om Staaloe. Staaloe er en sentral mytologisk skikkelse i samisk fortellertradisjon. Han representerer alle menneskelige svakheter som vi skal lære å håndtere som barn. Derfor brukes han som representant for kaos- kreftene i verden. Samtidig er han en av «de andre», de som kommer uten ifra og som ikke forstår noe om samisk natur og tradisjon.

Med forestillingen om Staaloe og hans kone Rovtehke, ønsker vi å gi vårt bidrag til å holde den samiske forteller tradisjonen ved live. Nå maner vi frem kjempene for å lære folkevett og forstand – Sàpmis største fiender og blodsugere!

Etter forestillingen vil eleven få forestillings programmet, der det også er en ordliste. Forestillingen spilles på norsk , med enkelte sørsamiske replikker og uttrykk.

Forberedelse

Vi vil anbefale enten i forkant eller i etterkant av forestillingene at elevene kan lese andre historier om Staaloe. Litteratur anbefalinger:-Birkeland, Kirsti ”Stalloer tror at månen er et bål” Cappelens forlag 1986-Brita Pollan, Samisk beretninger, -Sølvmånen  av Sissel Horndal.   Norsk (bokmål), 2016-Sølvbrura,  av Vigdis Ellingsen

Lenker

www.asteatere.no

Medvirkende

Manus/forteller: Marianne Kappfjell
Regi: Marianne Kappfjell og Leammuid Biret Ràvdnà
Kunstnerisk konsulent/Dramaturg: Mette Brantzeg
Dukkemaker: Grete Larsen
Kostyme: Kari Britt Nilsen
Produsent: leder v/ Åarjelhsaemien teatere Leammuid Biret Ràvdnà

Marianne Kappfjell jobber som bokbussbibliotekar, og litteratur- og kulturformidler ved Gærjah, sørsamisk bok- og kulturbuss for Nordland fylkesbibliotek. Fullførte Lécole du Jacques Lecog i 1993 i Frankrike, og har utdanning som teaterpedagog fra Sverige. Har i gjennom mange år arbeidet som pedagog i barnehager, der teaterbakgrunnen kom tydelig til uttrykk i arbeidet. Har jobbet med to uavhengige oppsetninger sammen med blant andre Marianne Apenæs.. Som uttrykk jobber hun gjerne med forestillinger rettet mot barn.

Forestillingen er produsert av Åarjelhsaemien teatere As som er lokalisert i Mo I Rana. Åarjelsaemien teatere skal arbeide for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur skal stå sentralt i arbeidet. Teatret skal fortsette det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge.Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater ble stiftet i 1985 av eldre samer fra Norge og Sverige som ei amatørteatergruppe. På denne måten ville de dele og synliggjøre sørsamisk språk og kultur. Teateret eksisterte over landegrensene, med et sete i Mo i Rana og ett i Tarnaby.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet