Smittevern og regler, oppdatert 05.01 – 2022

Hvilke regler gjelder, og hvor lenge?
DKS defineres som skolefaglig aktivitet, og følger Udir sin trafikklysmodell.  Se tabell lengre ned hvilke regler og tilpasninger som gjelder for gult og rødt nivå. Myndighetene og Oslo kommune setter reglene til å gjelde for korte perioder, ofte 2 uker. DKS samarbeider med utøvere og institusjoner som trenger lengre planleggingshorisonter, og vil ofte måtte legge til et par uker på gjeldende perioder.

 • Det betyr at DKS Oslo tilpasser produksjonene til henholdsvis gult og rødt nivå til og med 28.januar 2022.

Andre forbud, påbud, anbefalinger og omstendigheter DKS tar hensyn til

 • Påbud og anbefalinger for arrangementer utenfor skolen, f.eks. på kulturinstitusjoner følges. Men det er skolenes kohortinndelinger som gjelder også på kulturinstitusjonene, selv om institusjonen har andre regler for grupper utenom skole.
 • Ved stengning av kulturinstitusjoner avlyses i utgangspunktet DKS-arrangementene her.
 • Ved råd om eller påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser eller i taxi, dekker DKS kostnadene til munnbind.
 • Når det frarådes å reise med kollektivtransport, legger DKS til rette for alternativ transport, som f.eks. taxi/leiebil for utøvere, eller egen busstransport for elevene så langt det er mulig.
 • Andre generelle råd, påbud og forbud følges.
 • Skolenes bemanningssituasjon og eventuell bruk av hjemmeundervisning kan virke inn på hva vi får gjennomført og ikke.

DKS sin administrasjon vurderer hver produksjon for seg, med hensyn til hva som er smittvernmessig forsvarlig i dagens situasjon. Ved spørsmål, ta kontakt med dks@osloskolen.no

Tiltakstabell for gult og rødt nivå

I henhold til Udir sin trafikklysmodell, og i dialog med Oslo sine helsemyndigheter, har vi fått utarbeidet nedenstående tabell. Den viser DKS spesifikke presiseringer av hva som gjelder på gult og rødt nivå. DKS produksjoner er kulturarrangementer, definert som skolefaglig aktivitet. Det er dermed ikke reglene for offentlige eller private arrangementer som gjelder, men reglene for skole.

Konsert/forestilling For skolen:

 • Ved kontakt, informer utøvere om skolens rutiner for smittevern
 • Avtal med DKS/utøver hvordan dere organiserer rommet. Husk å inkludere sceneareal
 • Beregn god avstand mellom utøver og scenekant/elever, minst 2 meter
 • Kohorter sitter sammen, 2 meter mellom hver kohort
 • Skolen har oversikt over deltakende elever for ev. smittesporing
 • Ikke bruk samme mikrofon som andre ved f.eks. introduksjon
 • Ved karantene av gruppe/klasse/skole, kontakt DKS umiddelbart
 • Når DKS har avlyst aktiviteter kan skolen se bort fra standard henvendelse om tilbakemeldinger

For utøver/ensemble:

 • Snakk med den enkelte skole om rutiner for smittevern
 • God håndhygiene, særlig mellom skoler og før/etter håndtering av utstyr
 • Alle benytter egen mikrofon/instrument gjennom hele perioden. Ikke lån bort mikrofon
 • Benytt egne rekvisitter, make-up og kostyme så langt det er mulig
 • Rengjør utstyr mellom hvert flytt, dersom det skal håndteres av andre
 • DKS anbefaler bruk av ansiktsmaske inne på skolen. Du kan ta det av når du er på scene/formidlingssted
 • Linjesjekk gjøres av den enkelte
 • Beregn god avstand mellom utøver og scenekant/elever, minst 2 meter
 • Ikke beveg deg blant publikum
 • Ha presis innslipp, eller meld fra om forsinkelser slik at elevene unngår venting i større grupper utenfor lokalet
 • Ha kontakt med DKS og skolen ved ev. smittesporing. Skolen har oversikt over deltakende elever
Formidling med medbrakt utstyr
 som kun brukes av formidler,
 f.eks. forfatterbesøk
For skolen:

 • Ved kontakt, informer utøvere om skolens rutiner for smittevern
 • Avtal med DKS/utøver hvordan dere organiserer rommet for å ivareta avstand
 • God håndhygiene ved bruk av teknisk utstyr, f.eks. pc/projektor
 • Skolen har oversikt over deltakende elever for ev. smittesporing
 • Ved karantene av gruppe/klasse/skole, kontakt med DKS umiddelbart

For utøver:

 • Snakk med den enkelte skole om rutiner for smittevern
 • Avtal med skolen hvordan dere organiserer rommet for å ivareta avstand, minst 2 meter
 • God håndhygiene, særlig mellom skoler og før/etter håndtering av utstyr
 • DKS anbefaler bruk av ansiktsmaske inne på skolen. Du kan ta det av når du er på scene/formidlingssted
 • Finn en måte å vise illustrasjoner uten å sende boka rundt
 • Ha kontakt med DKS og skolen ved ev. smittesporing. Skolen har oversikt over deltakende elever
Formidling med medbrakt utstyr
 som brukes av elever,
f.eks. filmverksted
For skolen:

 • Ved kontakt, informer utøvere om skolens rutiner for smittevern
 • Avtal med DKS/utøver hvordan dere organiserer rommet for å ivareta avstand, minst 1 meter mellom elever/lærer og utøver
 • God håndhygiene for alle ved bruk av teknisk utstyr/hobbymateriell
 • En gruppe er en “kohort” og kan benytte samme utstyr når en har god håndhygiene
 • Ved karantene av gruppe/klasse/skole, kontakt med DKS umiddelbart
 • Skolen holder oversikt over deltakende elever for ev. smittesporing

For utøver:

 • Snakk med den enkelte skole om rutiner for smittevern
 • Avtal med DKS/skole hvordan dere organiserer rommet for å ivareta avstand, minst 1 meter mellom elever/lærer og utøver
 • DKS anbefaler bruk av ansiktsmaske inne på skolen. Du kan ta det av når du er på scene/formidlingssted
 • God håndhygiene, særlig mellom skoler og før/etter håndtering av utstyr
 • En gruppe er en “kohort” og kan benytte samme utstyr når en har god håndhygiene
 • Rengjør alt utstyr/berøringspunkter mellom grupper/skoler, herunder kabler, kameraer, laptop-er, osv.
 • Vurder å finne løsninger for kamera o.l. som ikke innebærer å føre utstyr til ansikt slik at det berører ansiktet
 • Ev. scenografi, bruk hobbymateriell for produksjon av animasjon osv.:
  Hovedregel er at materiell det ikke er mulig/hensiktsmessig å rengjøre ikke forflyttes mellom skoler. Materiell kan ev. pakkes slik at det blir en pakke per skole/per gruppe, eller settes i karantene 3 dager.
 • Ha kontakt med DKS og skolen ved ev. smittesporing. Skolen har oversikt over deltakende elever
Elevarrangører
 • Når man utfører god håndhygiene kan elevarrangører FRA SAMME kohort gjerne være med å flytte utstyr og rigge
 • Det skal alltid avtales med utøver/ensemble på forhånd
 • Husk at flere ikke kan benytte samme mikrofon. Bruk skolens egne mikrofoner når noen dere introduserer utøverne, men ikke del mikrofon.
  Eller – finn andre måter å gjøre det på

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk, og ha god hoste- og håndhygiene, gjelder fremdeles for alle.

For skolen:
Dersom dere opplever høye smittetall og i samråd med bydelsoverlegen er usikre på deltakelse på DKS-aktiveter, ta kontakt med DKS, dks@osloskolen.no

For utøver:
Skulle du oppleve nyoppståtte luftveisinfeksjoner, og du er usikker på hvordan du skal forholde deg, se FHIs flytskjema. Ta kontakt med DKS, dks@osloskolen.no