Smitteverntiltak 2021-22

For å sikre at vi handler i tråd med det nasjonale og lokale smittevernet, har DKS Oslo opprettet dialog med Helseetaten ved smittevernoverlegen. Smittevernoverlegen har svart på mange detaljerte spørsmål og gitt oss en god oversikt og klare retningslinjer. Vi vil holde dialogen gående hele skoleåret, og oppdatere disse sidene ved eventuelle endringer.

Informasjonen er kategorisert etter gjennomføringssted og type formidling.

DKS Oslo – Smittevernveileder for utøver og skole

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredning er

 1. Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner holder seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

DKS følger FHIs og Udirs veleder for smittevern

> Hva gjelder nå?

Vi oppdaterer fortløpende hvordan Oslo-reglene slår ut for DKS.

> Kulturtankens veileder

Kulturtanken har utarbeidet en smittevernveileder for utøvere. Ved avvik mellom denne og Oslo sin, går Oslo foran.

DKS på og utenfor skolen ved grønt nivå:

Siden oppdateres i løpet av uke 32. Foreløpig gjelder det som står her.

DKS på skolen ved gult og rødt nivå:

Konsert/forestilling For skolen:

 • Ved kontakt, informer utøvere om skolens rutiner for smittevern
 • Avtal med DKS/utøver hvordan dere organiserer rommet. Husk å inkludere sceneareal
 • Beregn god avstand mellom utøver og scenekant/elever, minst 2 meter
 • Kohorter sitter sammen, 2 meter mellom hver kohort
 • Skolen har oversikt over deltakende elever for ev. smittesporing
 • Ikke bruk samme mikrofon som andre ved f.eks. introduksjon
 • Ved karantene av gruppe/klasse/skole, kontakt DKS umiddelbart
 • Når DKS har avlyst aktiviteter kan skolen se bort fra standard henvendelse om tilbakemeldinger

For utøver/ensemble:

 • Snakk med den enkelte skole om rutiner for smittevern
 • God håndhygiene, særlig mellom skoler og før/etter håndtering av utstyr
 • Alle benytter egen mikrofon/instrument gjennom hele perioden. Ikke lån bort mikrofon
 • Benytt egne rekvisitter, make-up og kostyme så langt det er mulig
 • Rengjør utstyr mellom hvert flytt, dersom det skal håndteres av andre
 • DKS anbefaler bruk av ansiktsmaske inne på skolen. Du kan ta det av når du er på scene/formidlingssted
 • Linjesjekk gjøres av den enkelte
 • Beregn god avstand mellom utøver og scenekant/elever, minst 2 meter
 • Ikke beveg deg blant publikum
 • Ha presis innslipp, eller meld fra om forsinkelser slik at elevene unngår venting i større grupper utenfor lokalet
 • Ha kontakt med DKS og skolen ved ev. smittesporing. Skolen har oversikt over deltakende elever
Formidling med medbrakt utstyr
som kun brukes av formidler,
f.eks. forfatterbesøk
For skolen:

 • Ved kontakt, informer utøvere om skolens rutiner for smittevern
 • Avtal med DKS/utøver hvordan dere organiserer rommet for å ivareta avstand
 • God håndhygiene ved bruk av teknisk utstyr, f.eks. pc/projektor
 • Skolen har oversikt over deltakende elever for ev. smittesporing
 • Ved karantene av gruppe/klasse/skole, kontakt med DKS umiddelbart

For utøver:

 • Snakk med den enkelte skole om rutiner for smittevern
 • Avtal med skolen hvordan dere organiserer rommet for å ivareta avstand, minst 2  meter
 • God håndhygiene, særlig mellom skoler og før/etter håndtering av utstyr
 • DKS anbefaler bruk av ansiktsmaske inne på skolen. Du kan ta det av når du er på scene/formidlingssted
 • Finn en måte å vise illustrasjoner uten å sende boka rundt
 • Ha kontakt med DKS og skolen ved ev. smittesporing. Skolen har oversikt over deltakende elever
Formidling med medbrakt utstyr
som brukes av elever
,
f.eks. filmverksted
For skolen:

 • Ved kontakt, informer utøvere om skolens rutiner for smittevern
 • Avtal med DKS/utøver hvordan dere organiserer rommet for å ivareta avstand, minst 1 meter mellom elever/lærer og utøver
 • God håndhygiene for alle ved bruk av teknisk utstyr/hobbymateriell
 • En gruppe er en “kohort” og kan benytte samme utstyr når en har god håndhygiene
 • Ved karantene av gruppe/klasse/skole, kontakt med DKS umiddelbart
 • Skolen holder oversikt over deltakende elever for ev. smittesporing

For utøver:

 • Snakk med den enkelte skole om rutiner for smittevern
 • Avtal med DKS/skole hvordan dere organiserer rommet for å ivareta avstand, minst 1 meter mellom elever/lærer og utøver
 • DKS anbefaler bruk av ansiktsmaske inne på skolen. Du kan ta det av når du er på scene/formidlingssted
 • God håndhygiene, særlig mellom skoler og før/etter håndtering av utstyr
 • En gruppe er en “kohort” og kan benytte samme utstyr når en har god håndhygiene
 • Rengjør alt utstyr/berøringspunkter mellom grupper/skoler, herunder kabler, kameraer, laptop-er, osv.
 • Vurder å finne løsninger for kamera o.l. som ikke innebærer å føre utstyr til ansikt slik at det berører ansiktet
 • Ev. scenografi, bruk hobbymateriell for produksjon av animasjon osv.:
  Hovedregel er at materiell det ikke er mulig/hensiktsmessig å rengjøre ikke forflyttes mellom skoler. Materiell kan ev. pakkes slik at det blir en pakke per skole/per gruppe, eller settes i karantene 3 dager.
 • Ha kontakt med DKS og skolen ved ev. smittesporing. Skolen har oversikt over deltakende elever
Elevarrangører
 • Når man utfører god håndhygiene kan elevarrangører FRA SAMME kohort gjerne være med å flytte utstyr og rigge
 • Det skal alltid avtales med utøver/ensemble på forhånd
 • Husk at flere ikke kan benytte samme mikrofon. Bruk skolens egne mikrofoner når noen dere introduserer utøverne, men ikke del mikrofon.
  Eller – finn andre måter å gjøre det på

DKS utenfor skolen ved gult og rødt nivå:

 Museer, bibliotek, o.l., formidling for små grupper For skolen:

 • Sett deg inn i informasjonen fra institusjonen, og videreformidle dette til elevene
 • Vurder om dere kan gå eller sykle. Avklar skolens rutiner for kollektivtransport. Kommuneoverlegen i Oslo sier at bruk av kollektivtransport i rushtid når det ikke er mulig å holde 1 m avstand skal unngås. På reiser utenom rushtid, der det er god kapasitet til å holde avstand til andre reisende, kan skolene benytte kollektivtransport.
 • Sjekk om DKS har avtale om innleid buss for aktiviteten dere er interessert i eller skal på.
 • Sjekk om det er verksted i tilknytning til formidlingen
 • Avklar med DKS om det er behov for å benytte munnbind, gjelder elever over 12 år. DKS kan bekoste munnbind.
 • Skolen holder oversikt over deltakende elever for ev. smittesporing

For institusjonen:

 • Send skolen informasjon om deres tiltak for smittevern i god tid
 • Informer og avklar med DKS om ev. behov for bruk av munnbind i enkelte områder.
 • God håndhygiene før under og etter hvert besøk
 • Ivareta avstand mellom personer. En klasse er en kohort
 • Finn en måte å vise illustrasjoner uten å sende boka/bildet rundt
 • Ha kontakt med DKS og skolen ved ev. smittesporing. Skolen har oversikt over deltakende elever

Har dere verksteder, ta kontakt med DKS for avtale om håndtering av materiell/teknisk utstyr. Dette gjelder:

 • En gruppe er en “kohort” og kan benytte samme utstyr når en har god håndhygiene.
 • Rengjør alt utstyr/berøringspunkter mellom grupper/skoler.
 • Materiell kan IKKE benyttes av flere grupper. Enten en pakke per gruppe eller sett materiell i karantene i 3 dager.
Scene, sal, kino, o.l. Formidling for større grupper For skolen:

 • Sett deg inn i informasjonen fra institusjonen, og videreformidle dette til elevene.
 • Sjekk om det er behov for å bruke munnbind, og hør om dette dekkes av DKS.
 • Overhold plassering i salen, slik at avstand overholdes. Selv om kohorter kan sitte sammen, kan det hende dere må ta hensyn til stedets rutiner
 • Vurder om dere kan gå eller sykle. Avklar skolens rutiner for kollektivtransport. Kommuneoverlegen i Oslo sier at bruk av kollektivtransport i rushtid når det ikke er mulig å holde 1 m avstand skal unngås. På reiser utenom rushtid, der det er god kapasitet til å holde avstand til andre reisende, kan skolene benytte kollektivtransport.
 • Sjekk om DKS har avtale om innleid buss for aktiviteten dere er interessert i eller skal på
 • Avklar med DKS om det er behov for å benytte munnbind, gjelder elever over 12 år. DKS kan bekoste munnbind.
 • Skolen holder oversikt over deltakende elever for ev. smittesporing

For utøver/institusjon:

 • Send skolen informasjon om deres tiltak for smittevern i god tid
 • Informer og avklar med DKS om ev. behov for bruk av munnbind i enkelte områder.
 • Ideelt sett unngår vi å blande grupper fra flere skoler
 • Ha minst 2 meter avstand mellom hver kohort
 • Ha presis innslipp, eller meld fra om forsinkelser slik at elevene unngår venting i større grupper i foajeer og ganger
 • Flere kan IKKE benytte samme mikrofon. Finn andre løsninger ved ev. samtale etter konsert/forestilling
 • Ha kontakt med DKS og skolen ved ev. smittesporing. Skolen har oversikt over deltakende elever

DKS følger FHIs og Udirs veiledere for smittevern:

Klikk her for å legge til din egen tekst