SKUP – utviklingsprosjekt med DKS

SKUP-midlene gir skolen mulighet til å jobbe med mål og utfordringer gjennom et kunstprosjekt

Søke om å delta

  • Grunnskole: Frist 2019-20 – utløpt
    Fra skoleåret 2019/20 er SKUP tatt inn i katalogen skoletilpassede innsatser fra avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet. Grunnskolene melder interesse for innsatser i katalogen i januar for påfølgende skoleår.
  • Videregående skole: Frist 2019-20: 31. mai 2019
    Frist for å melde interesse for å delta er 31. mai 2019.  I høyremenyen finner du søknadsskjema.

Mål med SKUP

  • Positive endringer på faglige- og sosiale mål eller definerte utfordringer
  • Utvikle elevenes skapende evner og nysgjerrighet og motivasjon for læring
  • Kompetanseutvikling for lærere, dybdelæring og elevaktiv læring
  • Estetiske læringsprosesser får en naturlig plass på skolen

Struktur og økonomi

UDE kobler skolen til en veileder fra universitets- eller høyskolemiljøet som følger opp prosjektet. Veilederen bidrar til å finne en samarbeidspartner fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Viktigste pådriver er skolen selv, fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosjektet.

Skolen kan søke om inntil kr 75 000,- hvorav minimum 80% skal gå til å dekke utgifter til ekstern aktør, og inntil 20% kan brukes til materiell, oppgradering av utstyr eller lignende. Midlene kan ikke brukes til å dekke vikarlønn. UDE dekker utgiftene til veiledningen.