SKUP – utviklingsprosjekt med DKS

SKUP-midlene gir skolen mulighet til å jobbe med mål og utfordringer gjennom et kunstprosjekt og kan være et bidrag i realiseringen av LK20 på skolen. Les mer i SKUP-rapporten fra 2021 her: SKUP-rapport 2021

Søke om å delta 2022/23
Utlysningen sendes alle osloskolene januar 2022 med svarfrist 15. februar 2022. Se søknadsskjema legges ut nov. 2021.

Målet med SKUP
Positive endringer på faglige- og sosiale mål eller definerte utfordringer
Utvikle elevenes skapende evner og nysgjerrighet og motivasjon for læring
Kompetanseutvikling for lærere, dybdelæring og elevaktiv læring
Estetiske læringsprosesser får en naturlig plass på skolen

Struktur og økonomi
UDE kobler skolen til en veileder fra universitets- eller høyskolemiljøet som følger opp prosjektet. Veilederen bidrar til å finne en samarbeidspartner fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Viktigste pådriver er skolen selv, fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosjektet.

SKUP-skolene innvilges inntil kr 75 000,- hvorav minimum 80% skal gå til å dekke utgifter til ekstern aktør, og inntil 20% kan brukes til materiell, oppgradering av utstyr eller lignende. Midlene kan ikke brukes til å dekke vikarlønn og skolen får refundert utlegg i etterkant. UDE dekker utgiftene til veiledningen.

Erfaringer med SKUP

SKUP har vært en del av DKS i Osloskolen siden 2006. Erfaringer, utfordringer og i hvilken grad skolenes mål nås, oppsummeres i skolenes refleksjonsnotater. I disse rapportene meldes det blant annet om at mange elever har opplevd økt mestringsfølelse og selvbevissthet gjennom å arbeide med egne skapende evner under veiledning av profesjonelle utøvere. Flere skoler forteller også at SKUP-prosjekt har bidratt til økt samhold og til å nå sosiale og faglige mål som skolene selv hadde definert for det enkelte prosjekt. Det meldes også om at lærere som deltar i prosjektene tilegner seg nye arbeidsmetoder de vil  benytte både i undervisningen i respektive fag og tverrfaglig.

Se denne 4 minutter lange filmen om Oslo Handlesgymnasiums erfaringer med SKUP

Se denne 12 minutter lange filmen om hva SKUP har tilført elever og lærere på Linderud og Ekeberg skole

Eksempler på SKUP prosjekter

Furuset skole har i 3 år jobbet med elever på mellomtrinnet, og fokusert på vennskap, respekt, bedre språkbruk og mindre tabu i forhold til kropp. Skolen har samarbeidet med profesjonelle aktører fra dansekunstfeltet, Gunhild Kilde, Marita Hansen og Catharina Sahlberg. Prosjektene har blant annet resultert i to forestillinger: Kontraster og Furuset 1052.

Oslo Handelsgymnasium har som mål å utvide lærernes pedagogiske repertoar med bruk av visuell kunst som lærings- og erkjennelsesform. I SKUP-prosjektet har elevene samarbeidet med kunstner Rita Rohdin Nyhus og jobbet med Street Art i ulike fag; religion og filosofi, biologi og i norsk. Resultatene kan du se på veggene hvis du tar en tur til OHG.

Bjerke videregående skole ønsket å styrke skolens identitet og elevenes tilhørighet ved å bygge opp en tradisjon for danserevy. Med godt samarbeid fra kjente koreografer og slam poeter har skolen laget revy som skiller seg ut. Elevene står nå for det meste av revyarbeidet selv, godt forankret i de ulike fagene de har på skolen: toppidrett dans, entreprenørskap, markedsføring, norsk m fl. Skolen har samarbeidet med blant andre Fredrik Høyer, Fusion Crew og Tabanka Crew.

Illustrasjon: Milen