For å få tildelt produksjoner, må alle grunnskoler og videregående skoler registrere klasser og elever i SATS

Skoleåret 2017/18 får DKS et nytt administrasjonssystem som henter informasjon om klasser og elevantall fra Vigo SATS. Klasser og elever må være registrert i SATS for at grunnskolene skal få tildelt de faste produksjonene, og for at grunn- og videregående skoler skal kunne melde på klassene sine til det valgfrie programmet 15. august – 10. september.

  • Oppfordring: Be SATS-ansvarlig på skolen om å registrere informasjon om klasser og elever nå!

Fast program i skolens kulturprogram GS

Faste produksjoner og gjennomføringstidspunkter publiseres i skolens kulturprogram fra 1. august, og veldig mye er nå klart! Skolens kulturprogram finner du i nedtrekksmenyen Velg skole på startsiden Hjem  eller i menypunktet Skole.

Men merk følgende:

  • Skolens kulturprogram vil ikke være komplett så lenge skolen ikke har registrert klasser og elever i SATS
  • Systemet oppdateres en gang i døgnet og nye tall i SATS er synlige for DKS dagen etter.
  • Når SATS er oppdatert, tildeles de faste produksjonene, og du finner følgende i skolens kulturprogram:
    – den trinnbaserte faste produksjonen, én til hvert trinn unntatt 10. trinn
    – den faste skolekonserten, én konsert til alle trinn
  • I det nye systemet tildeler vi til hver klasse. Oppdager du mangler eller feil i klasser eller antall eleveretter at SATS er oppdatert, ta kontakt

Til Friskolene

All informasjon over gjelder også friskolene, bortsett fra at informasjon om klasser og elever ikke registreres i SATS, men sendes til DKS