Skoleinfo november 2019

Påminnelse

Både faste og valgfrie produksjoner fra Den kulturelle skolesekken “ruller og går” og vi håper elevene får mange gode kulturopplevelser oppi sin kulturelle skolesekk. Siden det nå er en stund siden skolestart tillater vi oss å minne om et par ting.

  • Det er viktig at du som er kulturkontakt minner trinnlærerne på hva de skal delta på og når i det faste programmet (gjelder GS)
  • Det er viktig å melde ifra hvis du ser avvik mellom antall elever registrert og antall elever som faktisk skal delta

Ekstratorg

Er det kanskje noen som ikke har sjekket ledige tilbud på en stund? Det er noe til alle målgrupper på Ekstratorget!

For  eksempel for VGS, 26.11 og 29.11, har vi ledig på en filmproduksjon elever selv har valgt inn til vårt program.  Sjekk om dette er noe for deres  vgs-elever: Oslo forteller .

Først til mølla, påmelding Ekstratorget

SKUP

Helt siden 2006 har Osloskoler kunne delta i SKUP, utviklingsprosjekter med DKS. Skoler som søker og får tildelt midler jobber med definerte mål eller utfordringer, og benytter elevaktive kunstprosjekter som metode.

  • Grunnskolene søker ved å melde interesse for SKUP blant skoletilpassede innsatser, fra avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet. Frist 4. desember.
  • Videregående skoler søker i eget søknadsskjema, frist 14. desember.

LES ALT OM SKUP HER

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen ønsker å gi et løft til formidling av visuell kunst for barn og unge. Skoler, kunstnere og kulturinstitusjoner kan søke denne nye ordningen om støtte. Har skolen en idé til et kunstprosjekt, et samarbeid med en kunstner eller kulturinstitusjon? Kanskje kan dette være akkurat hva stiftelsene ønsker å bidra til å la skje.

Frist 3.januar.

Les utlysningen og kriteriene for søke her