• Foto: Anita Bjørkli

 • Foto: Anita Bjørkli

Scenekunst
3. – 3. trinn

Sett ord på dansen
Valgfri produksjon. Anmelderverksted og danseforestilling på skolen

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  4 t
  Opprigg: 30 min
  Nedrigg: 30 min

 • Annen informasjon

  Behov for ca. 30 min riggetid uten elever, da det er behov for at læreren som skal følge prosjektet er til stede

I dette 3-timers verkstedet får elevene en kombinasjon av anmelderverksted, danseforestilling og anledning til selv å danse.

Anmelderverkstedet hva vi kalt Sett ord på dansen. Elevene får noen verktøy de kan bruke når de ser dans, slik at de kan få mest mulig ut av opplevelsen. Blant annet ser vi på hvilke ulike deler en danseforestilling består av, og hvordan man kan beskrive og tolke det man ser. Verkstedet resulterer i en anmeldelse av forestillingen som kan publiseres på hjemmesiden til prosjektet: www.settordpadansen.no

Elevene lærer noe om å skrive anmeldelser, de får et konkret resultat som kan skrives ut og henges på veggen, men først og fremst  får de verktøy til å se dans.

Oppsummert vil elevene få:
– se dans
– danse selv
– beskrive dans
– reflektere rundt deres egen opplevelse av dansen
– skape tekst om dans

Praktisk

Opplegget er delt i tre økter og del 1 og 2 kan foregå i klasserom. I tredje økt deler vi oss i to. Da kan også klasserommet brukes hvis vi rydder det for stoler og pulter. Og et grupperom eller annet eller annet egnet sted hvor det kan samtales gruppevis. Alternativt kan danseverkstedet foregå et annet sted, og samtalene kan foregå i klasserommet.

1.time – anmelderverksted
Vi ser på ulike deler en danseforestilling kan bestå av. Klassen introduseres for verktøy som kan brukes når en ser på dans, og elevene forberedes på å oppleve en danseforestilling.

2. time – forestilling
Oppdageren er ei forestilling om å være på oppdagelsesreise utenfor og inne i kroppen, og om kroppsdeler og skjelettet. Forestillinga handler også om forskjellige måter å lage dans på, og om hvordan man kan dikte med når man ser på dans. Oppdageren gir rom for refleksjon rundt, og inspirasjon til å være interessert i, sin egen kropp, dets muligheter, og hvordan en kan bruke fantasien og tenke abstrakt når en danser og beveger seg.

3. time – anmelder- og danseverksted
Forestillingsopplevelsen bearbeides fysisk gjennom at elevene får prøve ut deler av forestillingen, og verbalt gjennom diskusjon om hva de har sett. Verktøyene som ble introdusert i første økt tas i bruk for å formulere innholdet i anmeldelsen.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet