Sende internfaktura til DKS

Om en skole skal ha utgifter refundert fra DKS, gjøres det gjennom å sende DKS en internfaktura.  Beløpet skolen skal ha refundert føres som inntekt for skolen og utgift for DKS, og dokumentasjon vedlegges.

Inntekt (for skolen)

 • inntektsart 16993
 • inntektsbeløp føres med minustegn foran
 • NB! Dersom utgiftene inneholdt MVA skal dette trekkes fra ( siden MVA vil refunderes til skolen og ikke til DKS)
 • skolens koststed

Utgift (for DKS)

 • utgiftsart 12793
 • utgiftsbeløp føres uten minustegn foran
 • koststed 12074
 • prosjekt nr.
  • dersom grunnskole: 42100300
  • dersom videregående: 32306400

Eksempel

En VG1 klasse har fått tilslag på en Bonusproduksjon de har gitt tittelen Film og verksted med regissøren.  De har sett film på kino, og har hatt besøk av regissøren en hel dag i etterkant. Kinobillettene kostet Kr 2240,-. Hvorav kr 240,- var MVA, sats 12%. Besøket fra regissøren kostet et dagshonorar kr 4500,-, fritt for MVA. Med dette blir beløpet som skal refunderes Kr 2000 (kinobillettene minus MVA) + 4500 (dagshonoraret) = 6500,-. Og det føres slik:

Inntekt (for skolen)

 • inntektsart 16993
 • beløp – 6500 (husk, negativt beløp med minustegn for inntekt)
 • skolens koststed

Utgift (for DKS)

 • utgiftsart 12793
 • beløp 6500 (husk positivt beløp uten minustegn for utgift)
 • koststed 12074
 • prosjektnr 32306400 (siden dette var en klasse på videregående skole)

Vedlegg: kvittering for kinobillettene og kopi av avtalen med DKS som viser at skolen har fått innvilget Bonusproduksjonen: Film og verksted med regissør