• Foto: Liva Mork

 • Foto: Gunvor Nervold Antonsen

Visuell kunst
1. – 3. trinn

SE! Kompott
Valgfri produksjon - kunstverksted for de minste. NB! Maks. 15 elever per gjennomføring - DKS må derfor fordele klassen på to gjennomføringer, en kl. 10.00 - 11.30 og den andre kl. 12.00 - 13.30.

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 15 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg: 45 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon

  Arena: Rommet bør være minimum 40 kvm stor. Det kan gjerne være et vanlig klasserom, men fint om det samme rommet kan brukes så lenge produksjonen er på besøk på skolen. Vi bruker gulvet til å sitte på og jobbe på, så fint om pulter og stoler kan ryddes unna.

  Det må være tilgang på vann, helst i selve rommet eller i tilstøtende.

  Plassering av eleven: Sittende på gulvet, i halvsirkel

SE! Kompott er en kunstformidlingsproduksjon laget spesielt for 1.-3. trinn. Gjennom dialog og praktisk verksted, vektlegges barnas egen deltagelse. Målet er å gi barna et aktivt møte med norsk samtidskunst, tilrettelagt deres egen opplevelsesverden.

Kunstverket Kompott av Gunvor Nervold Antonsen kommer til skolen og presenteres av formidler. Barna blir kjent med kunstnerens arbeidsprosess, fra idé til ferdig verk. Etterpå får barna selv utforske teknikkene, materialene, former og farger, og i mindre grupper lager de sine egne verk. Gjennom denne sanselige tilnærmingen får barna en rik opplevelse og erfaring med norsk samtidskunst. Undring og egen skaping åpner opp for økt visuell og poetisk kompetanse.

Formidlingen og verkstedet varer i 90 min. De første 15 min brukes til å bli kjent med hverandre og kunstverket. Vi ser hva det består av og hvordan det er bygget opp, og snakker om hvorfor Gunvor laget akkurat dette verket. Dette gjøres samlet med hele gruppen. Etterpå deles barna inn i mindre grupper. Hver gruppe lager et verk i felleskap, med de samme materialer og teknikker som Gunvor har brukt (ca 60 min). Avslutningsvis ser vi på hverandres verk og snakker om valgene barna har tatt og hvorfor, og knytter de opp til Gunvors verk (ca 15 min).

Om utøveren
Liva Mork
er utdannet billedkunstner fra Statens kunstakademi/KHIO. Gjennom flere år har hun formidlet utstillinger og holdt verksteder for barn og unge, både i skole og barnehage. Mork har også jobbet som kurator formidling ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og som pedagog i visuell kunst i Oslo kulturskole.

Produsent
Liva Mork i samarbeid med pedagog Anne Cathrine Lande, og med støtte fra Norsk kulturråd og Seanse, senter for kunstproduksjon.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet