• Foto: Geir Anders Hætta Berg

 • Foto: Geir Anders Hætta Berg

 • Foto: Geir Anders Hætta Berg

 • Foto: Geir Anders Hætta Berg

Kulturarv
5. – 8. trinn

Samisk tovedsbue
Valgfri produksjon - kurs i bueskyting og foredrag om samisk håndverk. Påmelding 5. okt.

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon

Samisk tovedsbue, tvividr, finnboga, juoksá – kjært barn med mange navn. Samene er historisk beskrevet som særdeles gode jegere, skiløpere, båtbyggere, navigatører, noaidier og bueskyttere.

Produksjonen er i to deler et foredrag og en praktisk del med en liten pause mellom.

Del 1 – foredrag (45 min)
Foredraget blir holdt med bildemateriale, og med medbragte buer og piler. Foredraget forteller om samene, hvor de holder til, deres religion, men også om reiser og handelspartnere. Det blir og lagt vekt på likestilling og at både gutter og jenter innehar samme forutsetninger for å bli gode til å skyte pil og bue.

Del 2 – Bueskyting (45 min)
Etter en kort pause er det klart for utprøving av pil og bue. Da skytes det mot en utstoppet bjørn, og senere mot en røyskatt som et litt mindre og mer krevende mål. Elevene får flere forsøk, og det legges til rette for at alle skal lykkes i å treffe målet.


Om utøver

Geir Anders Hætta Berg har fagbrev i duodji og driver firmaet Alva form AS. Har utdanning og erfaring også som typograf, møbelsnekker og fotograf. Geir Anders er bosatt i Mørsvikbotn i Nordland, og kommer opprinnelig fra Karasjok.


Før og etter 
Ikke noe før og etterarbeid påkrevet. Men fint om dere har snakket litt om samisk kultur i forkant.

Blending
Under foredraget må det blendes om det brukes projektor, om det brukes smartboard så er det ikke nødvendig.

Krav til rom
Foredraget holdes i auditorium evt klasserom. Det er ønskelig at to klasser deltar under foredrag for å unngå å holde to foredrag på samme dag, om det er mulig.

Utprøvingen holdes helst i gymsal el. Der det er mulig å henge opp et pilfangernett. Men vi kan snakkes nærmere om lokalisering om det ikke er tilgang på gymsal. Vi har alltid funnet en løsning.

Kontaktperson DKS
Anders Gaarder Karterudseter
anders.gaarder.karterudseter@ude.oslo.kommune.no
97619107

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet