Veiledning og samlinger i regi av HiOA

Skolens prosjektgruppe får minimum tre veiledninger, i tillegg blir det arrangert tre fellessamlinger for prosjektgruppen. Veiledningene vil foregå på skolen, mens fellessamlingene vil finne sted ved HiOA. Det er ønskelig at rektor deltar på fellessamlingene. Prosjektgruppen skal levere en sluttrapport i mai. I denne rapporten skal hele prosjektet evalueres.

De tre fellessamlingene på HiOA vil bli delt opp slik:

 • En samling før oppstart i august/september
 • En samling for erfaringsutveksling i januar
 • En avsluttende samling i mai

I løpet av veiledningene vil skolen få

 • Råd i forhold til konkretisering av utviklingsmålene
 • Aktørenes innspill i forhold til hvordan kunst og kultur kan bli en del av det daglige læringsarbeidet

Faglige notater med funn fra prosjektet
I etterkant av hvert prosjekt skriver HiOA et faglig notat. Dette notatet inneholder en gjennomgang av prosjektet og en oppsummering av skolens erfaringer. En viktig del av dette er at skolene fastslår noen av kriteriene som var avgjørende i forhold til at prosjektet ble vellykket. Disse kriteriene er det viktig å få tydelig frem i skolens sluttrapport. Noen av kriteriene som går igjen fra tidligere år er:

 • Faglig kompetanse
 • Godt samarbeid mellom skolen og aktører/kunstnere
 • Motiverte aktører – gjerne flere sammen
 • Tid og rom for planlegging og gjennomføring
 • Ledelsen må være involvert og engasjert
 • Skolen må ha en overordnet visjon for skoleutvikling
 • Langsiktig planlegging
 • Tid til refleksjon
 • Mulighet for videreføring av prosjekter