• Foto: Tom Øverlie

 • Foto: Tom Øverlie

 • Foto: Tom Øverlie

Scenekunst
1. – 7. trinn

Safarium
Valgfri produksjon - Danseforestilling og -verksted for tilrettelagte grupper

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 15 elever

 • Hvor lenge

  1 t
  Opprigg: 1 t 15 min
  Nedrigg: 1 t

 • Annen informasjon

  Maks 20 deltagere, inkludert elever og lærere

 • Kontakt utøver

  post@landing.no

  Ida Gudbrandsen
  92451113

  Venke Marie Sortland
  90190672

Safarium er en interaktiv danseforestilling der elevene inviteres til å være med på utforskning av rom og bevegelse sammen med utøverne. Forestillingen er skapt i møte med elever med spesielle behov og er spesielt tilrettelagt for dem.

Forestillingen utspiller seg i et taktilt landskap som danserne og barna deler. Landskapet består av rundt 25 håndlagde puffer i tekstil som alle har ulik fasong, tyngde og størrelse. Safarium beveger seg gradvis fra å være en forestilling til å bli et verksted. Dette skjer gjennom en transformasjon av rommet til stadig nye landskap. Elevene inviteres med på en safari gjennom disse landskapene, først ved å plassere seg på nye steder i rommet, så ved å bli mer deltagende i situasjonene som oppstår, noe som igjen påvirker endringene av rommet.

Safarium tar utgangspunkt i opplevelser av verden gjennom kroppslige møter. Med sanselig og taktil utforskning av rommet får elevene oppleve både fysisk kraft og sensibilitet på nært hold. Målet er å utfordre elevene til å få erfaringer med kroppen utover det hverdagslige.


Praktisk

Trenger et rom med minimum 8 x 8 meter gulvplass. På bakkeplan eller med enkel tilgang for bil/bæring av scenografi. Uttak for vanlig strøm til støvsuger.

Elevene sitter på gulvet, på teppet forestillingen utspiller seg på.

Bærehjelp: 1-2 personer


Medvirkende

Venke Marie Sortland, danser
Sigrid Hirsch Kopperdal, danser
Ida Gudbrandsen, danser
Camilla Wexels Riser, scenograf og publikumsvert

Landing driftes av Sortland, Kopperdal og Gudbrandsen, alle profesjonelle dansekunstnere som jobber skapende og utøvende innen samtidsdans. Landings formål er å initiere, produsere og støtte opp om steds- og målgruppespesifikke dansekunstprosjekter, spre dansekunst til nye publikumsgrupper, og sette i gang utvikling og forskning på dette feltet.

www.landing.no


 

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Kroppsøving, dans, bevegelse, samhold