Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv, og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Rutenett og koordinatsystem, 4. – 7. trinn

Mål

  • Eleven kan finne posisjonen ved hjelp av koordinatene.
  • Eleven kan finne koordinatene til posisjonen.

Materiell

Elevene kan med fordel ha en rutebok/skrivebok når de svarer på spørsmålene til salkartet.

Instruksjon til lærer

Dette opplegget er knyttet til DKS-tur som medfører sitteplasser i en sal. Elevene får ikke seteplassering på skoletur men de fleste vil ha eller få erfaring med faste plassbilletter på fritiden.

Fremgangsmåte

Salkartet kan skrives ut eller vises på skjerm i klasserommet. Før utskrift må kortene redigeres slik at tittelen på forestillingen, stedet, klokkeslett og dato blir riktig. Dette gjøres ved å klikke i ruta og endre teksten. Elevene får så kortene og noterer hvilken rad og hvilket sete de ulike personene har ved å se på rutenettet. Du kan også fylle inn sete og rad, klippe fra hverandre person og billett og la elevene spille Memory. De må også da ha tilgang på rutenettet for å sjekke plasseringen.

Elevene kan besvare spørsmålene til salkartet i egen rutebok/skrivebok. Lærer må gjerne tilføye eller endre på spørsmålene vi har foreslått.

Avslutning

Som oppsummering kan elevene sammenligne egne svar i grupper eller i læringspar. Dette kan også gjøres i plenum.

Forslag til egenvurdering

  • To stjerner og et ønske: Elevene formidler to ting de mener de mestret denne timen og en ting de ønsker å trene mer på
  • Exit-pass: Elevene forteller noe de har lært på vei ut av timen, eventuelt skriver det på en Post-it lapp og leverer på vei ut.

 Differensiering

  • Når elevene får spørsmålene kan de første gjøres i plenum slik at alle elevene vet hvordan de gjør dette på egen hånd
  • Utfordre elevene med å lage egne salkart, eventuelt lage egne spørsmål til det opprinnelige salkartet
  • Ord som foran, bak, midten, lengst fremme, ytterst, innerst er fine å understreke for arbeid med begrepsforståelse
Foto: Clipart