Ressursbase

Pedagogisk ressursbase

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har opprettet en ressursbase for lærere på nett
– med pedagogiske opplegg for alle fag og hele skoleløpet!

Alle ressursene har forankring i rammeplan og læreplan, og er knyttet til både kompetansemål og grunnleggende ferdigheter. Du kan sortere i basen på alderstrinn og deretter på kunstart og fag.

Besøk ressursbasen ved å klikke her.

Instruktørkatalog

Norsk Revyfaglig senter har laget en instruktørkatalog for både tilbydere og brukere innen scenekunstfeltet. Er du instruktør? Registrer deg så andre lettere kan finne deg! Trenger du en instruktør på scenekunstfeltet? Sjekk katalogen.

Se instruktørkatalogen her

Lyderia

Lyderia er et nytt musikkspill for barn og unge utviklet av Rikskonsertene. Et mål med Lyderia er å være en ressurs for lærere i musikkundervisningen.

Les mer om Lyderia her