• Foto: Maria Dahl

  • Foto: Maria Dahl

  • Foto: Maria Dahl

Visuell kunst
Vg1. – Vg3. trinn

Resirkunst
Valgfri produksjon -Verksted på skolen. NB! Verkstedet utføres med gruppe på 15 elever, men har to gjennomføringer per dag. Klassene avtaler tidspunkt direkte med utøver.

Vi lærer elevene å lage håndlagde papir fra bunnen av, med planter og resirkulert materiale! Papirene blir egne kunstverk i seg selv, og vårt mål er å inspirere elevene til å utforske hva som faktisk kan bli papir, og hva som faktisk kan bli kunst!

Vi turnerer med et papirverksted som har resirkulering og bærekraft som et utgangspunkt. Ved å la elevene lage kunst og papir ut av hverdagslige materialer som de har hjemme, til eksempel laken, eggekartonger, planter o.l håper vi å vise dem at avstanden mellom hverdagen og kunsten ikke er så stor, samt at planter og resirkulert materiale også kan tilføre kunstverket en egenart og en kvalitet.
Teknikken vi bruker for å lage håndlaget papir er heller ikke veldig ulik den de brukte da de begynte å lage det for 2000 år siden!

Vi har nylig turnert denne produksjonen i Vestland Fylkeskommune med stor suksess. Her la vi vekt på å skape nysgjerrighet og mestringsfølelse hos elevene. Vi starter med å lære dem det grunnleggende i papirlagingen, og lar dem «male» med ulike farger til de føler seg trygge på teknikken. Deretter introduserer vi nye muligheter i andre time, som vekker litt mer fantasi og utfordrer elevene til å eksperimentere mer selv. Blant annet kan de plukke gress og lignende og forsøke å lage papir av dette.


Om kunstner

Bendik Vatne er visuell kunstner med en master i design fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design i Bergen. Han jobber hovedsakelig med papirkunst og historiefortelling. Han har også holdt mange kunstverksteder for barn og unge, blant annet på Munchmuseet, Bergen Offentlige Bibliotek, KODE Bergen og Træna Museum.

Maria Dahl er utdannet litteraturviter ved Universitetet i Bergen og Forfatterstudiet i Bø. Hun driver frilans med kunst, video og litteraturformidling. I 2020 startet hun YouTube kanalen Maria og Skogen, hvor hun formidler sitt engasjement for planter og kulturarv i Norge.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet