• Foto: HL-senteret

    Arbeidet skal munne ut i utstillinger andre besøkende kan få oppleve.

  • Foto: HL-senteret

    Engasjerte elever lager utstilling.

  • Foto: HL-senteret

    Hvordan få fram budskapet? Diskusjoner rundt hva som bør med i delutstillingen om politikk.

Kulturarv
Vg1. – Vg3. trinn

Rasisme på norsk? Elevutstillinger om norsk-samisk historie
Valgfri produksjon - Omvisning på HL-senteret

Våren 2020 skapte joikakakeboksen diskusjon. Var den diskriminerende, eller var samene hårsåre som hevdet dette? HL-senteret tilbyr et opplegg som tar for seg den historiske og samtidige konteksten rundt diskusjonen.

HL-senteret tilbyr et opplegg som anskueliggjør bakgrunnen for ulike forståelser av et tilsynelatende enkelt fenomen som en boks med kjøttkaker for elever i videregående skole. Senterets nye tilbygg og utstilling åpner i 2021, og temaet er hverdagsrasisme. Her har også samiske opplevelser en naturlig plass. Ved å kombinere denne utstillingen med vår faste utstilling som tar for seg rasisme og rasehygiene som et historisk fenomen, kan elevene få en nødvendig historisk bakgrunn for å forstå hvorfor det representanter for majoritets-Norge anser for uviktige enkelthendelser er en del av et langvarig bekreftende og negativt mønster for minoriteten selv. Elevene skal være museumspedagoger og i grupper lage en utstilling som dekker ulike deler av samisk historie. Arbeidet munner ut i en utstilling som blir hengende til neste klasse kommer, og således en del av senterets temporære utstilling for alle besøkende. Målet er høy elevaktivitet, dypdykk i kritisk tenkning, drøfting og refleksjon.

https://www.hlsenteret.no/

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet