Program 2018/2019

Kunsten åpner dører

Formålsparagrafen i Opplæringsloven sier at skolen skal åpne dører til elevenes kulturelle innsikt, til den nasjonale kulturarven og til vår felles internasjonale kulturtradisjon. Elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Den kulturelle skolesekken (DKS) er en mangfoldig og rik kilde for skolene i dette arbeidet.

Gjennom møter med kunst får elevene erfaringer på et sanselig, emosjonelt og intellektuelt plan. Kunstmøtene kan inspirere til refleksjon, nysgjerrighet og egne kreative prosesser. Videre kan kulturelle erfaringer bidra til forståelse og utforskning av både språk, samfunn og historie.

Kreativ utfoldelse kan være viktig for å utvikle inkluderende læringsmiljø og styrke samhold, samarbeid og trygghet elevene imellom. Det kan bidra til å åpne opp for læring.

Som skolebyråd i Oslo gleder det meg å vite at Osloelevene i løpet av skoleåret 2018/19 vil møte mange dyktige og dedikerte kunstnere. Gjennom å erfare kunst og å delta i kulturprosjekter håper og tror jeg at tanker og følelser settes i sving, og at dører åpnes.

Takk til alle aktører fra kunst- og kulturfeltet for profesjonalitet, kvalitet og engasjement. Og takk til alle lærere og kulturkontakter som legger til rette og som utstyrer elevene med de nøkler og andre verktøy de måtte trenge i møte med DKS.

Inga Marte Thorkildsen
byråd for oppvekst og kunnskap