Program 2021-22

Kunst og kultur oppleves best sammen 

Den kulturelle skolesekkens viktigste oppgave er å formidle gode kunst- og kulturopplevelser til alle elever. Med trykk på ALLE så signaliserer vi at DKS er en inkluderende, samlende og sosialt utjevnende gavepakke til skolen.  

Kunst handler gjerne om å stille spørsmål – ofte i møte med noe man ikke fullt ut forstår. Det handler både om å bli begeistret og å bli provosert. I læreplanverkets verdigrunnlag, og i ethvert menneskes liv, pekes det til kunst og kultur som en uvurderlig kilde til å erverve erfaring og nye perspektiver. Gode kulturmøter er derfor viktig for at vi skal utvikle oss som tenkende og spørrende individer. Forbered gjerne elevene på hva de skal oppleve, og sett av litt tid etter kulturmøtet til å sette ord på, og til å stille spørsmål om hva de har opplevd sammen. 

Kulturmøtene gir både personlige opplevelser og fellesopplevelser, og elevene får med seg hver sin kulturelle skolesekk som gjennom skoleløpet fylles med disse erfaringene. Den kulturelle skolesekkens program dette skoleåret er mangfoldig, og jeg er sikker på at alle elever blir litt «rikere» etter disse opplevelsene.  

Selv om kulturmøter oppleves personlig, så oppleves de i et fellesskap. Sjelden har opplevelser i fellesskapet vært viktigere i skolen enn etter det siste års restriksjoner og krav til avstand. Jeg gleder meg derfor over at vi nå kan møtes og få gode kulturopplevelser igjen. Kunst og kultur oppleves best sammen! 

Lykke til med et nytt kulturelt skoleår! 

Inga Marte Thorkildsen
byråd for oppvekst og kunnskap