Program 2019/2020

Kulturelle opplevelser har en egenverdi!

I år har jeg lyst til å introdusere programmet til Den kulturelle skolesekken (DKS) med å sitere fra ny overordnet del av læreplanverket som trer i kraft om kort tid:

Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

Kunst og kultur er samfunn, politikk og historie, samtidig som det er noe personlig som kan sette i gang følelser og stille spørsmål uten entydige svar. Kunsterfaringer motiverer og stimulerer til refleksjon, forståelse for mangfold, livsmestring og utforskertrang. Stikkord som sammenfaller med verdigrunnlaget all undervisning skal tuftes på.

Elevene har selv bidratt i utarbeidelsen av programmet. Finn de av produksjonene som har vært vurdert og prioritert av elever, de er merket med Elevens valg!

Jeg oppfordrer og utfordrer dere til å se koblingene mellom DKS og nye læreplaner. Kunstens egenverdi er forankret i verdigrunnlaget i opplæringsloven. DKS er en ressurs når skolen skal danne “hele mennesker” til en framtid full av estetiske inntrykk og uttrykk.

La elevene se, lytte, føle, erfare, reflektere, male, drømme, dikte og danse med. Lykke til!

Inga Marte Thorkildsen
byråd for oppvekst og kunnskap