Kunst for livet

For hjertet er livet enkelt –  det slår så lenge det kan. Sitatet er velkjent og hentet fra romanserien Min Kamp av Karl Ove Knausgård. Vi vet at dette stemmer, men hjertet er mer enn et fysisk hjerte som slår. Hjertet er påvirkelig, det er sjelen, jeget, meg. Og hva betyr dette for oss som jobber med å gi barn og unge de beste forutsetninger for å få et godt liv?

Kunst for kunstens skyld er et velkjent begrep, men med kunst og kultur på timeplanen i Osloskolen tror vi på noe mer. Vi tror på at kunst og kultur ikke først og fremst bare er for kunstens skyld, vi tror det er for hjertet, for livet og for læringen for hver elev. Både for den som uttrykker seg gjennom kunst, og for den som lar seg bevege av kunst.

Det er derfor med stor glede jeg med dette presenterer dere neste skoleårs kulturprogram. Og jeg vil på samme tid takke alle kunstnere som bidrar til et så profesjonelt program, og alle lærere som bidrar til at kunst og kultur har sin naturlige plass i elevens læringsløp på skolen.

Tone Tellevik Dahl

Byråd for oppvekst og kunnskap
i Oslo Kommune

­

­