Pedagogiske opplegg

  • De pedagogiske verktøyene / undervisningsoppleggene kan anvendes fritt.
  • Verktøyene er lagt ut i format Word, slik at lærer kan laste dem ned og benytte dem som de er, eller redigere og tilpasse.
  • Mange opplegg er knyttet til spesifikke produksjoner, mens noen er “generelle”. De fleste – inklusive de som er knyttet til spesifikke produksjoner – er dog slik utformet at lærer kan endre eller tilpasse og bruke dem knyttet til andre produksjoner enn den tiltenkte.
  • Bilde-, lyd- og videomateriell som er benyttet er avklart i henhold til vanlige retningslinjer. Dersom lærer velger å endre i oppleggene for bruk i egen undervisning, må lærer selv ta ansvar for å følge vanlige retningslinjer for eventuell bruk av annet lyd- eller bildemateriell.

Takk til de 8 lærerne som er arkitektene bak verktøyene. Barnetrinn: Kaja Cathrine Hansen og Linn Bull. Ungdomstrinn: Thea Gustavsen, Ida Hauknes og Siri Krogh Nordby. Videregående trinn: Trygve Danbolt Øygard, Anna Haug Flyen og Ådne Obrestad.