Paneldebatt om praktiske og estetiske fag

Paneldebatt i Seilet på Grünerløkka i Oslo 23.mai 2019 kl 1730-1930

 Hvordan vil de politiske partiene ivareta de praktiske og estetiske fagene i skolen?

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, stiller opp sammen med representanter for de fleste andre partiene i Oslo.

  • Kulturell kompetanse vil ha stor betydning for framtidas arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv. Hva skal være de estetiske fagenes rolle for skolens oppdrag og hvilken betydning kan dette ha for samfunnsutviklingen?
  • Er akademisk kompetanse og akademiske virkemidler nok for et velfungerende samfunn?
  • Skal skolen være en arena for utvikling av våre innbyggeres kulturelle kapital og dannelse?
  • Kan praktiske og estetiske fag bidra til at skolen blir mer praktisk og gir større rom for alle elever?

Musikk i Skolen, Creo – forbundet for kunst og kultur og Samarbeidsforum for estetiske fag har utfordret alle politiske partier i Oslo til å delta i panelet.

Debatten streames, og pressen blir invitert til å dekke arrangementet. Debatten ledes av ledes av ansvarlig redaktør for Musikkultur, Mona Askerød.

 Velkommen til Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen. Hovedinngang vis-à-vis Steenstrups gate 17.

 

Med vennlig hilsen

Torunn Øvrebø Brotnow

Nestleder – 922 90 361