Påmelding til elevarrangørkurs – Frist 1. september

Endelig er det klart for nye elevarrangørkurs! Kursene er tilpasset smittevernsitasjonen
og foregår i år på din skole.

Målet med kurset 
Målet er at elevene skal kunne arrangere selv og ha ansvar for DKS-produksjoner som kommer til skolen. Elevene får bruke kreativitet, kritisk tenkning og refleksjon, når de lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere kulturarrangementer.

Kursene tilpasses de ulike målgruppene og skolenes behov. Kurset er tredelt.

  • Del 1: Forarbeid på egenhånd på skolen
  • Del 2: Besøk av veiledere fra Miniøya på din skole
  • Del 3: Oppfølging og fokus på veien videre