Rikskonsertene legges ned, Den kulturelle skolesekken bygges opp

Skolekonsertene fra Rikskonsertene vil i en periode fases ut av Den kulturelle skolesekken (DKS), samtidig vil DKS nasjonalt og lokalt bygges opp. Fra høsten 2017 vil osloelevene fortsatt motta skolekonserter, men da kun i regi av DKS Oslo.

Rikskonsertene heter Kulturtanken

Rikskonsertene har eksistert siden 1967, og da DKS ble etablert for 16 år siden ble skolekonsertene innlemmet som en del av DKS-tilbudet. Hvert år har elevene i grunnskolen fått to konserter med musikere fra inn- og utland.

Høsten 2015 fikk Rikskonsertene nytt navn, fornyet mandat og har fått status som et direktorat: Kulturtanken – DKS Norge. Høsten 2016 ble omorganiseringen fulgt opp med nedleggelse av Rikskonsertenes skolekonsertordning. Kulturtanken skal styre ordningen nasjonalt, fylkene fortsetter sitt arbeid lokalt og tar over ansvaret for musikktilbudet til grunnskolen.

Den kulturelle skolesekken Oslo overtar musikkansvaret

DKS Oslo vil gradvis overta ansvaret for musikk-tilbudet og fra og med høsten 2018 er musikk likestilt med de andre kunstuttrykkene. Vi skal passe på å ikke kaste babyen ut med badevannet, derfor har vi løpende dialog med Kulturtanken om overføring av oppgaver, midler og kompetanse. Vi skal ivareta et godt kulturtilbud i overgangsperioden, samtidig som vi utvikler et solid og helhetlig kulturprogram for osloelevene.

Foto: Julia Marie Naglestad

Fremdriften for det faste programmet

  • Vår 2017 gennomføres i henhold til oppsatt plan med skolekonserter fra Kulturtanken (Rikskonsertene) og den faste trinnbaserte produksjonen, jamfør skolens kulturkalender.
  • Skoleåret 2017/18 gjennomføres omtrent som før: Minst en skolekonsert per elev programmert av DKS Oslo og den faste trinnbaserte produksjonen.
  • Fra skoleåret 2018/19 håper vi å kunne presentere et nytt helhetlig fast program for grunnskolen. Vår ambisjon er at elevene skal få gjennomsnittlig 2 – 3 kunstmøter per år i løpet av ti år i grunnskolen. modellen skal ha en god balanse mellom kunstuttrykkene.
  • Vi planlegger ikke endringer i det øvrige programmet, du vil fortsatt kunne melde på til valgfrie produksjoner, verksteder, Bonusproduksjon og SKUP.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med dks@ude.oslo.kommune.no

Gå til Kulturtankens hjemmesider
På Kulturtankens sider kan du også lese mer utfasingen av Rikskonsertenes skolekonsertordning

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply