• Foto: Johnny Vaet Nordskog

  • Foto: Bødvar Hole

  • Foto: Bødvar Hole

  • Foto: Bødvar Hole

  • Foto: Vega Scene

  • Foto: Bødvar Hole

Film
9. – 9. trinn

Oslo Pix Ung
Fast produksjon - En dag med film for 9. trinn

Oslo Pix er hovedstadens nye internasjonale filmfestival, og 3. – 7. juni 2019 rulles den røde løperen når Oslos 9. klassinger ønskes velkommen til en dag med filmfestival på Vega.

På Vega skal elevene få en festivalopplevelse med et variert program av kvalitetsfilm og møter med regissører fra inn-og utland. I tillegg til filmvisninger inviteres det også til foredrag. Foredragene handler balnta nnet om spesialeffekter og møter med andre profesjonelle filmarbeidere som vil gi elevene et innblikk i noen av de prosessene som utgjør en ferdig filmproduksjon.

Et besøk på Oslo Pix skal øke kunnskapen om hvordan film skapes og vekke elevenes nysgjerrighet, interesse og fascinasjon for film som visuell kommunikasjon og kunstuttrykk.

Velkommen til filmfestival!

Program
Alle klasser/lærere har mottatt egen plan for dagen. Kontakt dks@ude.oslo.kommune.no, ved spørsmål.
Her finner dere informasjon om filmer og foredrag.

Praktisk informasjon:
Det er ca. 700 elever som deltar hver dag. Klassene fordeles på ulike saler på Vega Scene og i noen tilstøtende lokaler i området.
Skoleåret 2018/19 er det ca. halvparten av elevene på 9. trinn som deltar.


Om utøver:
Oslo Pix er hovedstadens nye filmfestival som ble arrangert for første gang i 2017. Festivalen har som mål å tilby fantastiske filmopplevelser til et bredt spekter av byens befolkning og drives av Stiftelsen Festivalkontoret som også står bak festivalene Film fra Sør og Arabiske filmdager. (må gjerne linke navnet Oslo Pix til dette nettstedet: www.oslopix.no)

Vega Scene er Oslos nye møteplass for film og teater, med tre kinosaler, debattsal og fleksibel teaterscene, som åpner dørene for første gang i november 2018.
I tillegg samarbeider vi med Melahuset, Ingensteds og DogA

Oslopix.no

Vegascene.no

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Norsk, engelsk, mediefag, samfunnsfag