• Foto: Per Høj/Eiliv Gunleiksrud

  • Foto: Bødvar Hole

  • Foto: Bødvar Hole

  • Foto: Bødvar Hole

  • Foto: Bødvar Hole

Film
9. – 9. trinn

Pix Ung 2021
Fast produksjon - En dag med film for 9. trinn - digital formidling i klasserommet

Oslo Pix og DKS Oslo ønsker Oslos niendeklassinger velkommen til filmfestival – Oslo Pix Ung 31. mai – 4. juni!

I år blir dessverre Pix Ung gjennomført digitalt pga. koronapandemien, men vi gleder oss til å være tilbake i kinosalene i 2022!

På årets program står tre filmer: spillefilmene Alle utlendinger har lukka gardiner og engelske Rocks, samt den nye norske dokumentaren Hei verden.

Dette er filmer vi håper berører, underholder og vekker nysgjerrighet. Før og etter filmene får elevene digitalt møte regissører og medvirkende for å lære mer om filmenes tema. I tillegg til filmvisninger inviterer vi til digitale “mesterklasser”, der de som jobber bak kamera og i kulissene på norske filmer vil fortelle om sine fagfelt og hvordan de jobber.

Oslo Pix og DKS Oslo ønsker å gi unike opplevelser av kvalitetsfilm til alle byens elever og skape bevissthet og begeistring rundt film som medium og kunstuttrykk.

Her er alle formidlinger under Pix Ung 2021. Skolens kulturprogram viser hvilken dere skal delta på.
Se også Pix Ung 2021s egen nettsside.

Velkommen til filmfestival!


Program
Her er Pix Ung 2021s egen nettside med mere informasjon om filmer og foredrag.
Siden oppdateres fortløpende.

Praktisk informasjon:
Teknisk informasjon om formidlingen kommer i god tid før gjennomføringen.


Om utøver:
Oslo Pix er hovedstadens nye filmfestival som ble arrangert for første gang i 2017. Festivalen har som mål å tilby fantastiske filmopplevelser til et bredt spekter av byens befolkning og drives av Stiftelsen Festivalkontoret som også står bak festivalene Film fra Sør og Arabiske filmdager.
Oslopix.no

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Norsk, engelsk, mediefag, samfunnsfag