Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv., og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Visuell sirkel 2. – 4. trinn

Mål:

Elevene skal kunne uttrykke kunnskap og opplevelser gjennom tegningI dette tilfellet – kunnskap om kulturproduksjonen og opplevelsen av forestillingen, konserten, kunstutstillingen eller annet

Grunnleggende ferdigheter

Eksempel, kunst og håndverk:
Å kunne uttrykke seg skriftlig i kunst og håndverk innebærer blant annet å uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og visuell kompetanse skjer ved å omsette fakta, ideer og holdninger til tegn. For å opprettholde den visuelle ferdigheten parallelt med utviklingen av skriveferdigheten er bevisst og allsidig arbeid med tegning like viktig på alle trinn.

Materiell

Lag en stor sirkel f.eks i Word, A4 eller A3 format. Velg hvilke elementer i produksjonen du vil at elevene skal fokusere på, og skriv ordene i hver sin del av sirkelen. Elevene får én eller flere utskrifter av sirkelen. De vil trenge fargeblyanter og saks.

Framgangsmåte

Elevene fyller inn med tegning og farger i de ulike feltene for å uttrykke opplevelsen av det de har deltatt på. Sirklene kan henges opp i klasserommet. Sirklene kan eventuelt benyttes dekorativt og settes sammen på forskjellige måter. Som avslutning kan elevene presentere sin sirkel.

Forslag til egenvurdering

Elevene kan i forkant av forestillingen lage et tankekart over hvordan de tror det kommer til å bli, hva de tror de vil lære og hvordan stemningen i salen vil være. De kan så sammenlikne sirkelen sin med tankekartet og se eventuelle likheter og forskjeller .

Differensiering

Sirkelen kan lages i læringspar eller gruppe. Det anbefales da å klippe de ulike delene av sirkelen fra hverandre for så å lime sammen til slutt. Man kan også benytte en tom sirkel og la elevene selv fylle inn det de ønsker.

Sirkelen kan brukes som utgangspunkt til skriftlig arbeid videre, for eksempel som spoletekst.