Oppdatering om smitteverntiltak for DKS Oslo 29. april 2021

DKS avlyser de fleste fysiske besøk til og fra skolen t.o.m. 21. mai, d.v.s. ut uke 20. – Digitale aktiviteter gjennomføres som avtalt.
– Enkelte fysiske aktiviteter vil kunne gå som planlagt i uke 19 og 20, skolene blir i så fall kontaktet ang. disse

DKS er en del av opplæringen, og følger Udir sin trafikklysmodell. DKS kan generelt gjennomføres både på rødt og gult nivå med tilpasninger. Vi følger smittesituasjonen fra dag til dag, og kommer med oppdatert opplysninger dersom situasjonen endrer seg.

Myndighetene og Oslo kommune setter reglene til å gjelde for korte perioder om gangen. Ofte bare for to uker. I noen tilfeller må vi derfor ta beslutninger på svært kort varsel, og i andre tilfeller tar vi beslutninger for lengre perioder enn reglene er satt til å gjelde. Som en tommelfingerregel kan vi si at vi av hensyn til behovet for lengre planleggings-horisonter, ofte vil måtte legge på ca. to uker på hva som skal gjelde.

Bla ned for å se
> beslutningsgrunnlaget