Oppdatering om smitteverntiltak for DKS Oslo 14. april 2021

DKS avlyser fysiske besøk til og fra skolen t.o.m. 30. april, uke 16 og 17.
Digitale aktiviteter gjennomføres som avtalt.

DKS kontakter skolene om planlagte gjennomføringer uke 18 og utover.

DKS er en del av opplæringen, og følger Udir sin trafikklysmodell. DKS kan generelt gjennomføres både på rødt og gult nivå med tilpasninger. Vi følger smittesituasjonen fra dag til dag, og kommer med oppdatert opplysninger dersom situasjonen endrer seg.
Myndighetene og Oslo kommune setter reglene til å gjelde for korte perioder om gangen. Det innebærer at vi i noen tilfeller må ta beslutninger på svært kort varsel, og i andre tilfeller ta beslutninger for lengre perioder enn reglene er satt til å gjelde.

Bla ned for å se
> beslutningsgrunnlaget