Oppdatering om smitteverntiltak for DKS Oslo 9. august 2021

Per august er det grønt nivå på Osloskolene, og DKS forholder seg til dette. Se Råd og regler i Oslo.

Vi vet ikke hvordan skoleåret 21-22 vil arte seg med tanke på smittevern og det kan bli behov for å gjøre tilpasninger. De gjør DKS i så fall i samarbeid med Helseetaten v/bydelsoverlegen.

DKS er en del av opplæringen, og følger Udir sin trafikklysmodell. DKS kan generelt gjennomføres både på rødt og gult nivå med tilpasninger. Vi følger smittesituasjonen fra dag til dag, og kommer med oppdatert opplysninger dersom situasjonen endrer seg.Myndighetene og Oslo kommune setter reglene til å gjelde for korte perioder om gangen. Ofte bare for to uker. I noen tilfeller må vi derfor ta beslutninger på svært kort varsel, og i andre tilfeller tar vi beslutninger for lengre perioder enn reglene er satt til å gjelde. Som en tommelfingerregel kan vi si at vi av hensyn til behovet for lengre planleggings-horisonter, ofte vil måtte legge på ca. to uker på hva som skal gjelde.

Se vår smittevernveileder her