Hvorfor er DKS en del av opplæringen?

Det er blant annet fordi du skal få

  • møte profesjonelle kunstnere og oppleve høy, kunstnerisk kvalitet
  • møte kunst og kultur du ellers kanskje ikke ville møtt
  • bli kjent med kulturbyen din og andre kulturer
  • utvikle dine egne kreative evner og kritisk sans
  • erfare og lære nye ting gjennom kunst og kreative metoder

Hva synes du om DKS?

Vi vil gjerne få din tilbakemelding på en DKS-produksjon du har deltatt på.

Send din tilbakemelding her

Sjekk andre tilbud her

Nytt fra Den kulturelle skolesekken (DKS) – for elever