Her kommer  informasjon om elevenes muligheter for medvirkning og medbestemmelse i DKS 2019/20.

Alle elever vil dette skoleåret blant annet få tre konkrete og ulike tilbud:

  • sitte i en elevjury, og påvirke hva som tas inn i DKS programmet 2020/21
  • sitte i et festivalråd og påvirke hva som skal på programmet til Kulturfest Tøyen 2020
  • delta på elevarrangørkurs med lærer, og bli sertifiserte arrangører på egen skole

Nettsidene for elever er under oppbygging – mer info kommer.