• Foto: Ben Hopper

    fgkls

Den kulturelle skolesekken i Oslo får både nye hjemmesider og en helt ny påmeldingsportal! Hvorfor?

DKS Oslo gjennomfører i snitt 15-20 arrangementer hvert år hver skoledag. Til dette trengs jo først og fremst dedikerte og formidlingsdyktige kunstnere, og engasjerte lærere og kulturkontakter. Men det trengs også gode logistikksystemer!

Forestill deg hva det innebærer å gi alle de ca. 200 Osloskolene et kulturprogram bestående av alt fra små verksteder til store arrangementer. Der hver av de ca. 85 000 elevene får et relevant og mangfoldig tilbud tilpasset seg. Lærer skal lett kunne navigere i tilbudene, og motta relevant informasjon. Kollisjoner  skal unngås, vi må verken ha to konserter i samme gymsal samtidig, eller sende samme klasse på to arrangementer på samme dag. Og kunstnerne skal ha godt tilpassede tids- og turnéplaner. For bare å nevne noe.

Vi er derfor glade for å kunne meddele at vi har fått på plass et helt nytt administrasjonssystem:

  • nye hjemmesider
  • ny påmeldingsportal for valgfrie produksjoner
  • ny påmeldingportal for å søke om Bonusproduksjon og deltakelse i SKUP
  • nytt system for å innhente skolenes evalueringer
  • direkte import fra SATS med kontakt info til lærere og oversikt over alle klasser
  • single sign inn, er du innlogget i Skoleportalen er du automatisk innlogget i DKS sin påmeldingsportal