• Foto: Teknopilot

 • Foto: Teknopilot

 • Foto: Teknopilot

 • Foto: Teknopilot

 • Foto: Teknopilot

 • Foto: Teknopilot

 • Foto: Teknopilot

 • Foto: Teknopilot

Kunstarter i samspill
8. – 10. trinn

Norsk historie på spill
Dataspillpilot

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  2 t
  Opprigg: 30 min
  Nedrigg: 30 min

 • Annen informasjon

  En klasse før og en klasse etter lunsj, ca 2 timer pr klasse

Teknologi, bits og bytes, virtualitet, skjermtid, sosiale medier – hvorfor skal Den kulturelle skolesekken pilotere på spillprosjekt for elevene?

Kanskje vil elevene kunne gi oss de beste svarene. La dem spille My child lebensborn og møte kreativ produsent i Teknopilot Elin Festøy. Elin vil gi elevene en innføring i spillet, og gjennom samtale og spilletid vil  forhåpentligvis elevene inspireres til å gjøre seg noen refleksjoner.

Kort oppsummert handler spillet om at du skal adoptere et et såkalt tyskerbarn, et barn av en tysk soldat og en norsk kvinne. Målet er å sørge for at barnet får en trygg oppvekst, slik at det takler hverdagen og utfordringene som venter for barn som dette. Les mer om spillet i denne anmeldelsen på Gamer.no.

To ungdomsskoler inviteres til å delta i dataspillpiloten med to klasser hver. Hver klasse får ca. to timer, og minimum én lærer per klasse deltar sammen med elevene. Elevene skal få både tid til å spille og til å samtale og reflektere. Festøy vil kanskje spørre elevene hvordan de opplever spillets estetikk, spillets tema, spill som kommunikasjons-plattform eller annet. Eksempler:

 • Hva føler dere når dere spiller dette – og hvordan har spillet skapt de følelsene?
 • Kunne dette spillet ha vært en film? Hva hadde blitt annerledes da?
 • Hva slags rolle har du når du spiller – og hvordan påvirker rollen du har i spillet hvordan du opplever spillet?

Teknisk og praktisk

 • Den første klassen deltar fra kl. 9-11 og den siste klassen fra kl. 12-14 (eller tilpasset skolens tider med to timer før og to timer etter lunsj – avtales)
 • Det skal i etterkant utarbeides en rapport for å samle inn erfaringer og funn, og elevene og lærerne må få avsatt tid til å svare på spørsmål i et intervju som vil settes opp noe tid i etterkant av gjennomføringen

Om utøver

Elin Festøy er kreativ produsent i Teknopilot


Se kort introvideo 


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet