Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv, og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Navnestatistikk, 5. – 7. trinn

Mål:

  • Eleven har noe kunnskap om DKS-produksjonen de skal delta på og utøverne bak produksjonen.
  • Eleven har lært å bruke Statistisk Sentralbyrås navnesøkemotor.
  • Eleven viser noen ferdigheter i arbeid med store tall, tabeller og diagrammer i Excel.
Grunnleggende ferdigheter:
  • Digitale ferdigheter i matematikk: bruke digitale verktøy til læring gjennom spill, utforskning, visualisering og presentasjon. kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til beregninger, problemløsning, simulering og modellering.
  • Regning i samfunnsfag: kunne hente inn, arbeide med og vurdere tall, tilfang om faglige tema, og framstille dette i tabeller, grafer og figurer. (…) Evne til å gjennomføre undersøkelser med telling og regning, bruke samfunnsfaglige databaser og kritisk tolke tallmateriale  (…) Vidare kunne sammenfatte, sammenligne og tolke statistisk informasjon, og evne til analyse, kritisk bruk og vurdering av data.
  • Digitale ferdigheter i samfunnsfag: kunne bruke digitale ressurser til å utforske nettsteder, søke informasjon, utøve kildekritikk og velge ut relevant informasjon om samfunnsfaglige tema.

Materiell

PC / nettbrett.

Veiledning til læreren

Koblingen til Den Kulturelle Skolesekken er gjennom navn. Tanken med opplegget er å gi elevene en følelse av å kjenne utøverne litt. Dette kan bidra til å heve opplevelsen på konsert / forestilling / workshop.

Til dette opplegget kreves digitale forkunnskaper. Elevene bør ha jobbet med tabeller og diagrammer i Excel tidligere. I tillegg må elevene kunne skifte vindu, siden man jobber parallelt i nettleser og regneark. Ved bruk av pc er hurtigtasten Alt+Tab grei å repetere her.

Framgangsmåte

Finn nettsiden der produksjonen deres omtales. Hva heter utøverne dere skal møte? (Bruk gjerne noen minutter på å lese om produksjonen, når dere likevel er inne på siden!)

Finn nettsidene til Statistisk Sentralbyrå – ssb.no. Statistisk Sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Blant annet teller de årlig hvem som heter hva i Norge.

Åpne Excel og skriv inn fornavnene til utøverne.
Foreta en gjetting på hvor mange i Norge som har disse navnene. Begrunn gjerne gjettingen. La elevene rangere navnene etter antatt antall. Bli enige om tall dere bruker i plenum. Bruk anslagene til å lage en starttabell med diagram i regnearket. Søk på navnene i ssb.no sitt navnesøk og fyll inn i tabellen. Se hvordan diagrammet endrer seg.

Eget arbeid på egen pc, alene eller i par/grupper. Finn ut hvor mange som heter det samme som deg selv og vennene dine. Bruk tall fra ssb.no og lag et diagram som viser hvordan navnene i familien din fordeler seg.

Avslutning

Elevene noterer tallet og fornavnet sitt på en postit-lapp. Noen navn lyder likt men skrives med små forskjeller (Tomas/Thomas). Regnearket kan lett brukes til å summere disse. Læreren tegner en tallinje fra 0 til 30 000. Elevene går opp etter tur. De fester postit-lappen sin på tavla og fører en strek ned til omtrentlig sted på tallinja.

Forslag til egenvurdering

  • Jeg vet navnet til folkene bak DKS-produksjonen vi skal delta på.
  • Jeg vet omtrent i hvilket tallområde man finner folk som heter det samme som seg selv.
  • Jeg plasserer store tall på tallinje.
  • Jeg forklarer sammenhengen mellom tabell og diagram.

Differensiering

Elever som jobber raskt på pc kan gjøre de samme oppgavene, men denne gangen ved søk på etternavn eller navn etter egen interesse (band, lag, film).

Annet

Selve navnesøket er morsomt også for yngre elever, da på digital tavle sammen med læreren.

Foto: Jonas J. Tomter